Frp inviterer tobakksindustrien til Stortinget

Fremskrittspartiet arrangerer en egen høring for representanter fra tobakksindustrien om tobakksstrategien i Stortingets folkehelsemelding.

Partiet mener at industrien selv må få mulighet til å presentere sine innspill til folkehelsemeldingen som kom i april. Den 9. mai var det formell høring i Stortinget om meldingen, men hit var ikke tobakksindustrien invitert. Det har Fremskrittspartiet reagert på.

– Vi ønsket å få konstruktive innspill fra tobakksbransjen, men de andre partiene viste til WHO-konvensjonen som har forpliktet Norge til ikke å snakke med dem. Etter mitt skjønn er vi som stortingsrepresentanter ikke bundet av en slik avtale. Dessuten er en høring offentlig og gir fullt innsyn og i så måte oppfyller den også konvensjonen, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) i Stortinget helse- og omsorgskomité til Dagbladet.

Den alternative høringen arrangeres 27. mai.