Frp er for – Ap er mot konsekvensutredning

DEBATT: Norge har verdens reneste produksjon av olje og gass og Fremskrittspartiet vil konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette ønsker ikke Arbeiderpartiet, skriver Leif Arne Moi Nilsen (FrP).

Skrevet av: Leif Arne Moi Nilsen, toppkandidat for Stavanger FrP

Fremskrittspartiet er oljenæringens sterkeste forsvarer i dag og i fremtiden. Vi er derfor skuffet over at Arbeiderpartiet nå er en kraft som vil kvele Norges viktigste næring ved å gå imot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Når Arbeiderpartiets Frode Berge i RA den 19. august prøver å fordreie sitt eget partis standpunkt så blir det uredelig overfor oljearbeiderne, næringen og alle velgerne som bryr seg om oljå. Arbeiderpartiet har kastet kortene i møte med radikale miljøforkjemper i AUF og MDG. Norge har verdens reneste produksjon av olje og gass og Fremskrittspartiet vil konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette ønsker ikke Arbeiderpartiet.

Jeg minner igjen om at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Roy Steffensen prøvde å inngå en avtale med Høyre og Arbeiderpartiet før valget i 2017 om at våre tre partier skulle gå sammen, uavhengig av valgresultat, for å gå inn for konsekvensutredning. Arbeider-partiet sa nei.

Heldigvis tapte den røde siden valget også i 2017, men nå er situasjonen enda verre for olje- og gassnæringen dersom Arbeiderpartiet skulle få makt. Partiet har skiftet standpunkt. De radikale miljøaktivistene har vunnet. Hvilken del av norsk petroleumsnæring er det da Arbeiderpartiet er villig til å ofre i neste omgang?

Fremskrittspartiet ønsker å fortsette oljeeventyret. Vi vil legge til rette for at Norges viktigste næring kan fortsette å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser langs hele norskekysten. Dette er er vårt største bidrag til norsk velstand og velferd. Oljearbeideren og næringen skal kunne stole på Fremskrittspartiet og vite at vi ikke forlater våre standpunkt.