Fremdeles lav ledighet i Rogaland

Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet fortsetter, melder NAV.

Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet ser ut til å å fortsette. Ved utgangen av juli var bruttoarbeidsledigheten i Rogaland 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Justerer vi for sesongvariasjoner holder arbeidsledigheten seg stabil i juli, sier Egil Tengs, fungerande direktør i NAV Rogaland, i en pressemelding.

Han forklarer: – Arbeidsledigheten øker vanligvis om sommeren. Dette kommer av at mange normalt avslutter studium, prosjekt eller kontraktperioder på denne tiden hver år, noe som ofte fører til at flere registrerer seg som arbeidssøkere, sier Tengs.

Av de store bykommunene er det Stavanger som har høyest bruttoarbeidsledighet i juli, med 3,2 prosent. Kommunene Sandnes og Sola har 3,1 prosent, mens Haugesund og Karmøy har en bruttoarbeidsledighet på henholdsvis 2,7 og 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste arbeidsledigheten finner vi i distriktene og særlig i indre Ryfylke.

Bruttoarbeidsledighet er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak.

I Rogaland er delen helt uten arbeid 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er på nivå med gjennomsnittet for Norge og sammenlikne med samme periode i fjor er det en nedgang på 18 prosent.

6135 arbeidssøkere var helt uten arbeid i juli, og 823 arbeidssøkere var deltakere i arbeidsrettede tiltak. Summen av helt arbeidsløse og personer på arbeidsrettede tiltak gir en bruttoarbeidsledighet på 6958 personer, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken.