Sandnespolitiker Annelin Tangen (Ap) mener Stavanger til tider kan være arrogante. Foto: Roy Storvik

Frekkas-politikk i Sandnes

Likhetene mellom politikk og barnehage er aldri tydeligere enn når politikerne prøver å stjele hverandres saker, eventuelt terge opp noen andre, skriver Bjørn G. Sæbø.

Likhetene mellom politikk og barnehage er aldri tydeligere enn når politikerne prøver å stjele hverandres saker, eventuelt terge opp noen andre. Ap-gruppeleder Annelin Tangen i Sandnes skal uansett ha for at Ap, Frp og Sp har bestemt seg for at barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Dermed tar flertallet i Sandnes også til vettet og følger Stavanger når de lar være å ta fra de fattigste. 

Det spesielle i Sandnes’ tilfelle er at kommunedirektør Bodil Sivertsen har lagt forslaget fram i sitt budsjettforslag, noe som så Tangen på sin Facebook-side presenterer som en budsjettlekkasje. For det første er det godt gjort å vri et forslag fra kommunedirektøren om til en budsjettlekkasje fra flertallspartiene Ap, Frp og Sp, og for det andre er det drøyt å klappe seg selv på skulderen for et forslag andre politikere har kjempet for i årevis. Til Aftenbladet viser både Thor Magne Seland, avtroppende gruppeleder for Høyre og SVs Heidi Bjerga, til at de to partiene har jobbet mot avkortingen av sosialhjelp i flere år – SV siden 2012. Det er først nå i 2019 etter år med stadig økende ulikhet, at Sandnes Ap innser at det er dårlig fattigdomspolitikk å ta barnetrygden fra mennesker som trenger sosialhjelp. 

Til samme avis kommer gruppeleder Tangen med en prosessuell bortforklaring for å «unngå tvil fram mot kommunestyret sin behandling av økonomiplanen». I tillegg ville Ap avvente eventuelle endringer i statsbudsjettet. At Ap stemmer mot noe de er for i påvente av at en Høyre- og Frp-dominert regjering skal komme med penger og så presentere kuvendingen som en «budsjettlekkasje», er spesiell strategi.

Det er slutt på det politiske partnerskapet mellom Ap og SV i Sandnes, der førstnevnte parti heller styrer sammen med Frp. Det er likevel merkelig å observere hvordan Ap prøver å rappe en god SV-seier. Slike frekkheter er vanskelige for velgerne å forstå, og bidrar bare til politikerforakt.