Annonse
Fraværet synker i den videregående skole i Rogaland etter innføring av ny fraværsregel. Her er Stavanger katedralskole sett fra oven. Foto: Lars Idar Waage

Fraværet stuper i videregående skole

I høst ble det innført ny fraværsordning i den videregående skole. I Rogaland falt fraværet med 22 prosent første halvår.

Annonse
Rogalandsavis

En foreløpig opptelling viser at både dagsfraværet og timefraværet synker i de offentlige videregående skolene i Rogaland, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

I gjennomsnitt var elevene på skolen vel en dag mer første termin skoleåret 2016/17 sammenliknet med første termin foregående skoleår. Nedgangen i fraværet er 22 prosent. 

I samme periode er det gitt 16 prosent flere «varsel om ikke grunnlag for vurdering» til elevene.

 – Det er nærliggende å tro at både nedgangen i fraværet og økningen i antall varsel har sammenheng med den nye fraværsordningen som ble innført dette skoleåret, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland.

– Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen framover.  Et varsel til jul trenger ikke bli et varsel til sommeren. Elevene har våren på seg til å forbedre frammøte, sier Loland.

Nye regler

23. juni i fjor fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Med virkning fra skoleåret 2016/17 vil det være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkelt fag, ikke elevens totale fravær.

Annonse