Framtidens transportløsninger blir annerledes enn i dag

KRONIKK: Nye tider gir nye muligheter. Framtidens transportløsninger blir annerledes enn i dag, og vi må være tidlig på ballen, særlig nå som vi blir Nye Stavanger med mer spredt bosetting og større avstander.

Av Ingebjørg S. Folgerø, Stavanger Høyre

Høyre er opptatt av at transporten skal være effektiv, miljøvennlig og overkommelig for oss alle, og vil bruke de mulighetene som ligger i ny teknologi og praktiske løsninger. For eksempel en kraftig forbedring av busstilbudet i praksis.

Allerede i vår fikk vi gjennom et vedtak i bystyret om at Stavanger kommune som smartby vil jobbe for et prøveprosjekt med bruk av GPS-løsning istedenfor bomstasjoner. Det kom fra Høyres landsmøte, som gikk inn for å teste ut alternativ til dagens temmelig gammeldagse løsninger for å beregne bompenger. Med en GPS-løsning kan bompengene bli utregnet nøyaktig etter hvor stor bilbruken til den enkelte er, eventuelt også hvor mye man kjører i rushtiden eller på særlig køutsatte strekninger, og tilfeldigheter som hvor man bor eller jobber vil ikke bestemme kostnaden for den enkelte. Singapore skal etter planen innføre et slikt system i 2020, og Stavanger kommune har fått oppdraget med å undersøke mulighetene for oss.

Som kjent tester vi allerede ut selvkjørende buss på Forus. Foreløpig går den en veldig enkel rute og ruller altfor sakte, men når alle er trygge på sikkerheten rundt en buss uten sjåfør, vil tilbudet kunne utvides både geografisk og i hastighet.

Nå som vi går sammen med Rennesøy og Finnøy er tiden inne til å se på nye muligheter for kjapp, rimelig og effektiv busstransport. Tidligere har det vært mulig å ringe etter buss i noen områder av de to kommunene, men det ble avblåst fordi det ble for dyrt å drive. Relativt få passasjerer og ineffektive bestillingssystemer gjorde det lite regningssvarende. Men nå eksisterer teknologiske løsninger som kan optimalisere kjørerutene, slik at det enklere lar seg gjøre å samle opp passasjerer med minimal ventetid både for buss og sjåfør. Og med tiden vil dette kunne gjøres med selvkjørende busser, minibusser eller biler, slik at hentekostnaden blir enda lavere.

Selskapet Spare Labs har utviklet en teknisk løsning som Kolumbus nå tester ut i Sauda. I stedet for faste bussruter hvor bussen bare kommer noen få ganger om dagen, kan folk gjennom denne løsningen bestille henting der de er – og bli kjørt dit de skal. Forskjellen mellom dette og en taxi er at hentebussen selv legger opp en effektiv og målrettet rute hvor den plukker opp og setter av andre passasjerer samtidig, slik at kostnaden holdes på et fornuftig nivå. Løsningen for innbyggerne blir å ringe eller taste inn hvor og når de vil hentes samt hvor de skal, så lager applikasjonen en effektiv rundreise og gir passasjerene melding noen minutter før hentingen – så de rekker å få på seg skoene og står klar ute når bussen kommer.

Vi kan tenke oss en slik hentebuss for eksempel på Sørbø, Mosterøy, Fjøløy, Bru og/eller Åmøy, for å koble innbyggerne opp mot hovedbussruten. Liten ventetid, overkommelig busstakst og korte gåavstander kan gjøre det fristende for folk å bruke bussen. Dette kan gjerne også gjøres i samarbeid med Randaberg og Sola. Stavanger Høyre vil derfor oppfordre Kolumbus og fylket til å teste ut denne muligheten for å gjøre hverdagen enklere for våre innbyggere.

I tillegg ønsker vi jo at flere skal sykle, noe som er godt for både helsen, humøret, lommeboken og samfunnet. Det er ikke lovlig å sykle gjennom tunnelene, og man kan ikke forvente at folk har en sykkel stående både hjemme og i sentrum, så her trengs det bedre løsninger. Vi vil derfor også oppfordre Kolumbus og fylket til å finne løsninger for gratis transport av egen sykkel på buss for øyboerne. I morgen- og ettermiddagsrushet kan de kanskje sette en sykkeltilhenger på bussen, siden det er begrenset med plass om bord. Med slike løsninger blir det fullt mulig å bo for eksempel på Mosterøy og benytte sykkelstamveien til Forus.