NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl, holdt foredrag om ledighetssituasjonen i Rogaland for stortingspolitkerne fra Rogalandsbenken på Quality Airport Hotel på Sola tirsdag. Foto: Roy Storvik.

Forventer at ledigheten stiger til 5,5 prosent

Ved utgangen av året lå ledigheten i Rogaland på 4,3 prosent, som tilsvarte 10.955 helt ledige. Det var en økning på 82 prosent, men likevel varsler Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl, at ledigheten skal gå ytterligere opp.

Ledighetssituasjonen i Rogaland er kritisk, og Nav-direktør Truls Nordahl sier at han er bekymret. Samtidig viste han på dagens møte med Rogalandsbenken at situasjonen i regionen har vært verre før. Både i perioden mellom 2000 og 2004, og spesielt mellom 1988 og 1995.

– Det er veldig mange som snakker om at vi aldri har hatt det verre enn nå, og den situasjonen vi står overfor nå er kritisk, men vi har prøvd å lage en framstilling som viser hvordan ledigheten har utviklet seg. Der ser vi at det var verre på slutten av 1980-tallet og begynnelsen på 1990-tallet, og på starten av 2000-tallet. Men ledigheten skal gå ytterligere opp, sier Nordahl.

Antallet langtidsledige utlendinger øker kraftig

Nav-direktøren i Rogaland la på møtet fram sin prognose for 2016, og den viser at ledigheten fortsatt skal øke markant. Selv om han understreket at prognosene er ekstremt usikre.

– Prognosen for 2016 viser at antallet helt ledige skal stige til 13.500 i Rogaland, selv om jeg igjen må understreke at dette er prognoser som er preget av ekstremt stor usikkerhet. Det tilsvarer mellom 5 og 5,5 prosent av arbeidsstyrken, sier Nordahl.

Bekymringsfullt er det også at antallet som er langtidsledige stiger, og spesielt at andelen utlendinger har skutt i været.

– Det er sjeldent vi ser at folk går ut av dagpengeordningen uten å ha en jobb å gå til. Av de som har gått på dagpenger i mer enn ett år, har andelen fra andre land enn Norge gått kraftig opp i 2015. Den andelen er nå oppe på 42 prosent, og det er ofte språkproblemer som er det største problemet, forteller Nordahl.