Forum kutter i arrangementer og bemanning

Stavanger Forum skal reduseres til en grunnbemanning på 7,5 årsverk. Fremover skal det satses på fire til seks årlige arrangementer mot 60-80 som arrangeres i året i dag.

Stavanger Forum varslet endringene i en pressemelding fredag ettermiddag.  

– Den mest åpenbare konsekvensen av restruktureringen vil være betydelig redusert aktivitet på området i regi av Nye Stavanger Forum, sier administrerende direktør Jan Hauge i pressemeldingen. 

RA kjenner til at de ansatte i Stavanger Forum ble hasteinnkalt til møte på fredag, før pressemeldingen ble sendt ut. 

Der har de ansatte fått beskjed om at det kommer til å komme oppsigelser, og strukturelle endringer i selskapet, men det skal foreløpig ikke være avklart hvem eller hvor mange som må gå.

I pressemeldingen blir det oppgitt at Stavanger Forum skal ha en grunnbemanning på 7,5 årsverk etter restruktureringen. Det opplyses ikke om hvor mange årsverk Stavanger Forum har i dag, men på hjemmesiden deres er det oversikt over 23 ansatte.

RA har kontaktet administrerende direktør i Stavanger Forum, Jan Hauge, for utfyllende kommentaterer, men han ønsker ikke foreløpig ikke å si noe utover det som har blitt skrevet i pressemeldingen.

– På nåværende tidspunkt viser jeg kun til pressemeldingen når det gjelder informasjon om restruktureringen, skriver Hauge i en sms til RA.

Vedtak fra februar

Bakgrunnen for restruktureringen finner vi 11. februar, da bystyret i Stavanger besluttet at Stavanger Forum skulle få en livbøye i form av 15 millioner kroner i lån. Selskapet var da truet av konkurs og hadde blant annet en utestående momsregning på 13,5 millioner kroner.

En betingelse for livbøyen var at ledelsen umiddelbart skulle gå i gang med arbeid med vesentlige kostnadskutt og omstrukturering av selskapet.

LES OGSÅ: 15 millioner kroner til Stavanger Forum

LES OGSÅ: OTD får fortsette i Stavanger Forum

Ni av ti arrangementer kuttes

Normalt aktivitetsnivå for Stavanger Forum har de siste årene ligget på 60–80 arrangementer, med ONS som det store flaggskipet. 

– I regi av Nye Stavanger Forum vil aktiviteten fra 2020 og de neste årene ligge i størrelsesorden fire til seks større konferanser og utstillinger, og disse vil bli ivaretatt av ny organisasjon i kombinasjon med innleie og partnerskap med andre arrangementsaktører i Stavanger, sier Hauge i pressemeldingen.

ONS, Nordic Edge og OTD blir oppgitt som eksempler på arrangementer som skal gjennomføres.

Restruktureringen vil få følger for enkelte arrangementer fremover. Boligmessen «Hjem 2019», som er det nye navnet på boligmessen Boligforum som har blitt arrangert i en årrekke, står på programmet 25. til 27. oktober, mens Schizofrenidagene i utgangspunktet skal arrangeres i Stavanger forum fra 4. til 9. november.

Om kuttene får direkte konsekvenser for planlagte arrangementer allerede denne høsten er foreløpig ikke avklart. 

Lav lønnsomhet

Restruktureringen begrunnes blant annet med at lønnsomheten i selskapet har vært for lav de siste årene.

– Kombinasjonen av økte finanskostnader, økt konkurranse og en dramatisk reduksjon i etterspørsel etter Stavanger Forums produkter, har på få år skapt en situasjon der eierne ikke lenger kan forsvare virksomhetens betydelige ringvirkninger med kostnaden man har med å drive selskapet, står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Stavanger Forum ber eierne om 15 mill. i løpet av måneden

Nedbemanningsprosess

Det står også at det fortsatt vil være mulig for arrangører av konferanser, messer og viktige arrangementer av samfunnsmessig interesse å leie arealer på området.

– Det gjenstår fortsatt mange avklaringer før det nye selskapet er operativt, ikke minst hva som skal skje med alle egeneide og partnereide arrangementer som selskapet har utviklet de siste 4 årene. Men hovedfokuset mitt de neste månedene vil, sammen med tillitsvalgte og verneombud, være å sikre en god og ryddig nedbemanningsprosess og ivareta de ansatte så godt som overhodet mulig, sier Hauge i pressemeldingen. 

Styreleder Wedler: - Kommer styrket ut

I pressemeldingen er styreleder Christian Wedler (Frp) enig: 

– Jeg er overbevist om at selskapet vil komme styrket ut av organiseringen, og at man vil sitte igjen med en svært kompetent bemanning til å ivareta noen av de største og viktigste arrangementene vi har her i landet, sier han.

RA har ikke lykkes i å få en kommentar fra Wedler utover pressemeldingen.

LES OGSÅ: Her er 50 gode ting som er viktigere enn underskuddet til Stavanger Forum

Salgsmuskel

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, som eier Stavanger Forum, besluttet i 2016 å satse på en styrket salgsorganisasjon. Dermed ble Forum Convention etablert med effekt fra 2017.

Denne salgsmuskelen orienterer seg primært mot nasjonale og internasjonale kongresser, men salgsprosesser som gjerne tar 3-10 år før arrangementet gjennomføres gjør at det økonomiske bidraget ikke vil komme før 2021 og utover, står det i pressemeldingen.

Det er ikke gitt noen opplysninger om hvordan Forum Convention påvirkes når Stavanger Forum skal ha en grunnbemanning på 7,5 årsverk.