En 62 år gammel mann er blant annet tiltalt for å ikke ha oppgitt inntekter på selvangivelsene han sendte til Skatt Vest.

– Førte regnskap for andre, men ikke seg selv

Torsdag møter en 62 år gammel mann i retten, blant annet for overtredelser av bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven.

Det er politiadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot 62-åringen.

Blant annet skal han i perioden fra 1. januar 2006 til 31. desember 2011, som bokføringspliktig, ha unnlatt å føre et fullverdig regnskap i enkeltpersonforetaket sitt som han drev fra en adresse på Storhaug.

Skjerpende
«Overtredelsen ansees som vesentlig fordi det legges vekt på overtredelsens omfang og varighet. I perioden ble det ført oversikt over utgående fakturaer. Det er videre skjerpende at tiltaltes virksomhet var å føre regnskap for andre», heter det i tiltalen.

Han er også tiltalt for å ikke ha registrert firmaet sitt i merverdiregisteret og ikke har betalt inn 133.200 kroner merverdiavgift som han fakturerte kundene sine for.

Når det gjelder ligningsloven skal han ikke ha oppgitt inntekter fra firmaet sitt på de forhåndsutfylte selvangivelsene som han mottok.

Dette beløper seg til 14.000 kroner i 2007, 56.050 kroner i 2008, 23.733 kroner i 2009, 111.518 kroner i 2010 og 36.269 kroner i 2011.

Grande skal være aktor i saken, mens 62-åringens forsvarer er Inger Marie Sunde. Tingrettsdommer Arne Trøan Nilsen er rettens administrator.