Første Sverdrup-plattform installert

Onsdag ble den siste modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet løftet på plass. Dermed er den første av fire plattformer på gigantfeltet ute i Nordsjøen installert.

– Det er veldig spesielt å se at den første plattformen på Johan Sverdrup nå er på plass, noen par dager foran planen som ble lagt mer enn tre år siden og uten alvorlige hendelser underveis. Dette viser den gode kvaliteten i gjennomføring av prosjektet så langt, som igjen er et resultat av samarbeid mellom tusener av mennesker hos våre leverandører, partnere og Statoil, sier prosjektdirektør for Johan Sverdrup, Kjetel Digre i en pressemelding fra selskapet.

Stigerørsplattformen – den første av fire plattformer som installeres i første fase av prosjektet – har som oppgave å håndtere all eksport av olje og gass fra Johan Sverdrup. I tillegg vil plattformen huse omformermodulen (HVDC), som vil sørge for at Johan Sverdrup feltet skal drives med fornybar strøm fra land.

Hektisk program

Installeringen av stigerørsplattformen er med på å markere starten på en av de mest hektiske installasjonsprogrammene på ett prosjekt noensinne i Statoil.

Mer enn 400 kilometer med rørledninger, 200 kilometer med kraftkabler, boreplattformen, to understell og en bro, skal installeres i løpet av de neste ukene og månedene.

Og en offshoreorganisasjon på etter hvert opptil 2400 personer, fordelt på tre skift, vil fra og med tidlig mai mobiliseres for å koble sammen det voksende feltsenteret og begynne arbeidet med å klargjøre feltet for produksjon planlagt sent i 2019.

– Denne milepælen tar oss inn i avslutningsfasen til prosjektet. Gitt det store puslespillet som Johan Sverdrup utgjør, så blir det en spennende, men kompleks periode framover, med sikkerhet alltid som høyeste prioritet. Nå med stigerørsplattformen på plass har vi tatt et stort og viktig skritt nærmere oppstart mot slutten av neste år, sier Digre.

Fakta Johan Sverdrup-feltet:

  • Stigerørsplattformen (RP) er en av de fire plattformene som til sammen vil utgjøre feltsenteret på Johan Sverdrup-feltet i fase 1 av prosjektet. De andre plattformene er prosessplattformen (P1), boreplattformen (DP) og boligplattformen (ULQ).
  • Stigerørsplattformen skal håndtere eksport av all olje (til Mongstad) og gass (til Kårstø) fra Johan Sverdrup-feltet. Omformermodulen (HVDC), som bidrar til å forsyne Johan Sverdrup feltet med fornybar strøm fra land i første fase av prosjektet, er også plassert på stigerørsplattformen.
  • Plattformdekket til stigerørsplattformen veier rundt 23.000 tonn, er 166 meter lang, 54 meter bred og 42 meter høy.
  • Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med antatte utvinnbare ressurser på mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter blir dette et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
  • Etter oppstart av andre fase av prosjektet i 2022 ventes feltet å produsere 660.000 fat olje per dag, som utgjør nærmere 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon.
  • Partnere: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, AkerBP: 11,5733 % og Maersk Oil (et selskap i Total): 8,44 %.