I juni importerte Norge for større verdier enn det som ble eksportert. Illustrasjonsfoto Per Løchen / NTB scanpix

Første handelsunderskudd på nærmere 20 år

I juni fikk Norge et handelsunderskudd på 756 millioner kroner, til tross for eksportvekst. Sist gang månedsstatistikken viste underskudd, var i desember 1998.

Importen av varer i juni var på 67,0 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spesielt øker importen av varer, som utgjorde 13,2 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor. Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.

– Eksporten gikk også en del opp, med 5,9 milliarder kroner. Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer. Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni, skriver SSB.

Råoljeeksporten kom opp i 16,4 milliarder kroner i juni, 21,7 prosent mer enn i samme måned i fjor. Dette forklares med et langt større volum enn i fjor på samme tid, da det blant annet ble gjort en del vedlikeholdsarbeid.

Også eksporten av naturgass økte, med 18,1 prosent.