Rådhuset i Sandnes. Foto: Roy Storvik

Forsand og Sandnes slås sammen som planlagt

Verken SV eller Senterpartiet fikk støtte i Stortinget for sine forslag om å utsette en planlagt sammenslåing av kommunene Forsand og Sandnes.

Det heftet et lite usikkerhetsmoment ved nettopp denne sammenslåingen i forkant av voteringen torsdag kveld. Sammenslåing har fått flertall i begge kommunene, men det er nå uklart om Forsand fortsatt står på dette standpunktet.

SV foreslo derfor at sammenslåingen skulle utsettes, mens Sp foreslo at de to kommunene slås sammen under forutsetning av at Forsands kommunestyre bekrefter sitt vedtak om dette.

Men Stortinget vedtok med 141 mot 28 stemmer at de to kommunene skal slås sammen og bli til Nye Sandnes senest fra 1. januar 2020.

Tvangssammenslåinger ble vedtatt

Alle forslagene om tvangssammenslåinger av kommuner fikk flertall på Stortinget torsdag kveld.

Etter en lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

Elleve av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020.

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.

Alle Stortingets 169 representanter var til stede under voteringen. Årsaken var at Senterpartiet ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.