Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), Iselin Nybø (V) og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) jublet etter det ble offisielt at Fornybarfondet blir lagt til Stavanger-regionen. FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

Fornybarfondet til Stavanger

Onsdag ble det bekreftet at Fornybarfondet legges til Stavanger-regionen. Lokale politikere jubler, og Iselin Nybø (V) tror det kan bety en forskjell for regionen, landet og verden.

– Nå er det ingen hemmelighet lenger; Fornybarfondet kommer til Stavanger-regionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i Jåttåvågen onsdag morgen.

Grunnen til at Fornybar AS, også kalt Fornybarfondet, blir lagt til Stavanger, er ifølge ministeren kombinasjonen mellom sterke miljøer innen teknologi, finans og energi. Det sto mellom Trondheim, Bergen og Stavanger, og det var til slutt Stavanger som trakk det lengste strået.

– Stavanger står sterkt internasjonalt, og derfor vil det være bra å selge dette ut fra Stavanger. Det er likevel viktig å understreke at selskapet skal ha hele landet som investeringsområde, sier Søviknes.

Fornybar AS er et statlig investeringsselskap med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer.

– Selskapet skal investere på lik linje med private som ønsker å satse på ny teknologi, og som ønsker å hjelpe bedrifter fra utvikling av ny teknologi, over i en kommersiell setting, sier Søviknes, og understreker at Fornybar AS ikke skal drive med pengestøtte slik som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova. 

Heise flagget

Videre skal det opprettes et passende styre til Fornybar AS. Styrets medlemmer blir plukket av Olje- og energidepartementet, og det vil legges vekt på erfaring innen finans, teknologikompetanse og kompetanse innen forskning og akademia.

– Målsettingen er å bidra til å finansiere virksomheter som over tid vil skape verdier, og nye, lønnsomme arbeidsplasser, sier Søviknes.

Mange har jobbet lenge og hardt for å få fondet til regionen, og blant dem er Venstres Iselin Nybø. 

– Dette er en måte å bidra til å redusere klimagassutslippene på. Det handler om å bruke markedskreftene til omstilling, sier Nybø. 

– Nå kan vi for alvor heise flagget som energihovedstad, og dette er den innsprøytningen vi trenger. Fornybarfondet kan bety en forskjell for regionen, landet og verden, legger hun til. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener regionen har mange av de samme suksessfaktorene i dag, som da oljen kom. 

– Dette er en gledens dag for regionen og landet, og gir oss flere bein å stå på, sier Høie. 

Unik mulighet

Olaug Bollestad (KrF), er glad for at Rogalandsbenken har kjempet for et felles mål, uavhengig av partifarge. 

– Dette er en unik mulighet til å vise at vi er opptatt av fornybar energi og nye løsninger. Oljevirksomhet har vært en del av denne regionen lenge, og nå er det nødvendig å tenke fornybart og grønnere, sier hun.  

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) omtaler dagen som historisk.

– Dette har stor symbolsk verdi. Dette vil skape arbeidsplasser og verdiskapning både i denne regionen og resten av landet, og det gjør at Stavanger går foran når det gjelder det grønne skiftet, sier hun. 

Nøyaktig plassering i regionen er foreløpig ikke bestemt, og Søviknes sier avgjørelsen om plassering vil bli tatt på et praktisk grunnlag.

– Jeg er fornøyd så lenge fondet kommer hit. Vi kan ikke skape en bykamp over dette, sier Sagen Helgø.

Rådhus-feiring

Et par timer etter offentliggjøringen i Jåttåvågen samlet politikere og andre lokale krefter seg i rådhuset i Stavanger for å feire dagens store nyhet. 

– Dette har vært en stor dugnad fra vår region, og det er virkelig en oppskrift til etterfølgelse, sier Sagen Helgø til forsamlingen, og sikter til arbeidet Iselin Nybø (V), Tina Bru (H) og en rekke andre aktører har gjort for å få fondet til regionen. 

– Vi har fått dette til Stavanger på grunn av kompetansen vi har her. Ikke på grunn av markedsføring, men fordi de har tro på at vi er den plassen fondet kan lykkes best, sier Nybø.

Nybø, Bru og de andre aktørene startet arbeidet med å få fondet til regionen allerede under fjorårets Solamøte. 

Styrbjørn og Greater Stavanger er to av aktørene som har jobbet sammen med politikerne for å lande Fornybarfondet, og det var derfor en gledens dag på rådhuset onsdag ettermiddag. 

– Vi har hatt regionen som målsetting, og ikke forkludret det med egeninteresser. Vi har vært fokuserte på å få til dette, og utnyttet våre felles styrker, sier Peter Fusdahl, daglig leder i SB Advisory.

– Vi er i en situasjon hvor vi må tenke nytt, og derfor passet dette som hånd i hanske. Det er en vilje til å få til ting i denne regionen, sier Geir Haug, rådgiver i Greater Stavanger. 

– Dette er en fantastisk følelse. Endelig er vi i mål, og vi kom i mål først, sier Haug.