Annonse
Kristine Tjensvoll, Torhild Bjørkevold Lande og Mariann Eltervaag i Dansehagen Åpen Barnehage. Foto: Stein Roger Fossmo

Fornøyde tross bunnplass for Kvalaberg

Kvalaberg har sunket under Badedammen i ny levekårsundersøkelse, mens Stokka og Madlamark er på topp.

Annonse
Rogalandsavis

I Dansehagen Åpen Barnehage i Bikubå, Kvalaberg er det derimot lite som minner om tristesse. Styrer Mariann Eltervaag og familieveileder Elisabeth Davidsen både bor og jobber i bydelen, og trives her.

– Vi, familien, etablerte oss her i 1985, og tenkte at dette skulle være en plass vi skulle bo bare midlertidig, men vi er blitt boende her, vi trives, og har vært engasjert i både Jarl og Kvalaberg skolekorps, sier Davidsen, som både har spesialundervisning i Kvalaberg/Vannassen barnehage og veilederrolle i Dansehagen.

– Nedprioritert før

Hun har engasjert seg i prosjektet «Interaktivt møte Hillevåg».

– Det har tatt litt tid, og vi har følt at Hillevåg har blitt litt nedprioritert, men nå har det blitt oppmerksomhet rundt grøntanlegg, og det er på gang endringer i Hillevåg Torg. Dansehagen har også vært et løft for bydelen, sier Davidsen, som også advarer mot planene om å redusere antall barnehager i Hillevåg bydel.

Dansehagen er åpen på dagtid for alle foreldre mellom barn på 8 måneder og 5–6 år, med 40 kroner per dag i «inngangspenger».

– Besøket har økt etter jul, og det er kjekt. Barnehagen fungerer som treffsted foreldrene mellom, og vi hatt en god del utenlandske familier innom her, som er blitt kjent med andre foreldre i området, sier Eltervaag.

Indikatorene:

Uansett, av de 70 sonene i Stavanger er Kvalaberg på bunn, med et indekstall på 57,7 med 1 som best og 70 som dårligst. Det er 21 indikatorer som måles: barneandel, aleneboende, barn med enslige foreldre, innvandrere, barneflyttinger, lav utdanning, høy utdanning, frafall fra videregående skole, nettoinntekt, lavinntektshusholdninger, barn i lavinntektshusholdninger, gjeld, arbeidsløshet, sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, uførepensjonister, helsetilstand, barnevern, kriminalitet og ungdomskriminalitet. Målingen viser med andre ord befolkningssammensetning, utdanning, inntekt, sosiale og helsemessige forhold og flyttinger.

Lavest

De som scorer lavest er Kvalaberg (57,7), Bergeland (57,0), Sentrum (56,5), Emmaus (54,5), Skeie (53,3) og Tastaforen (52,4).
Politikerne har tidligere prioritert soner som scorer dårlig på levekårsundersøkelsen.

– Undersøkelsen viser viktigheten av å prioritere Hillevåg, sier rådgiver Einar Skjæveland i Stavanger kommune, som nå leverer den sjuende målingen siden starten i 2004. Dermed kan utviklingen fra fore eksempel målingen som ble presentert i 2014 vises. (2014-måling i parentes).

Høyest

Stokka, Madlamark og Madlalia scorer aller best, men har en nedgang i måltallene: Stokka 8,9 (6), Madlamark 11,2 (9,7) og Madlalia 14,3 (14,4).
Malthaug har 14,3 (19,7), Hinnalia 15,0 (14,4), Vaulen 15,6 (17,5) Sandal 16,5 (18,7) og Madlatua 16,5. Ett trekk her altså at med unntak av Hinnalia er det i disse sonene at levekårene – statistisk sett – blir bedre og bedre.  

2014-tall

Levekårsundersøkelsen måler utviklingstrekk, men inkluderer ikke effekten av oljeprisnedgangen. Tallene er fra 2014, da oljeprisen var høy og ledigheten svært lav.

– Det er i den neste undersøkelsen effekten av oljekrisen vil vise seg. Jeg er veldig spent på hvordan det vil slå ut, sier rådgiver Einar Skjæveland i Stavanger kommune til RA.

– Vil høyere arbeidsledighet gi seg utslag i at forskjellene mellom sonene forsterkes?

– Det vil jeg ikke spå noe om, men i Stavanger er det jo ofte tidligere høytlønte oljearbeidere som er blitt ledige, og de bor ikke nødvendigvis i de sonene som ligger lavest på indeksen, sier Skjæveland.

Det er naturlig nok ulikheter fra område til område også i de ulike sonene.

– Det er godt å bo i hver eneste sone i Stavanger, uten unntak. Alle sonene domineres av personer uten levekårsproblemer. Og: Alle soner har områder med utfordringer, understreker rådgiver Einar Skjæveland i Stavanger kommune.

Mennesker, ikke nærmiljø

Han peker på at undersøkelsen måler forhold for mennesker, ikke fysisk nærmiljø, men at nærmiljøet avdekkes indirekte.

– I et tøft boligmarked er det de med store ressurser som kan flytte vekk fra for eksempel støyområder, sier rådgiveren.

Stavanger har hatt tre soner i Storhaug som satsingsområder i levekårsløftet, Badedammen Emmaus og Lervig.

– Ett funn er gledelig og overraskende, Storhaug har en positiv utvikling. Nordøstre del av Storhaug har en positiv utvikling, men Bergeland har ikke tilsvarende positiv utvikling, sier Skjæveland.
Samtidig er det dannet et sterkere mønster i en geografisk sett omvendt «U», der levekårene statistisk sett er dårligst på en omvendt ifra Kvalaberg via Kannik, Sentrum og langs sjøen til Emmaus. Her er det tett blant de 15 laveste måltallene.

– Ni av de 15 danner en omvendt «U», fra Hillevåg, og via sentrum til Badedammen/og Lervig. Det gir – et stykke på vei – en deling mellom øst og vest, sier Skjæveland.

Utviklingen går mot at soner som scorer høyt fra før, scorer høyere nå.

– Lappeteppestrukturen er redusert, sier Skjæveland.

Slik er listen (tallet indikerer hvilken indeks nevnte sone har):

1. Stokka, Eiganes og Våland (8,9)
2. Madlamark, Madla (11,2)
3. Madlalia, Madla (14,3)
4. Malthaug, Madla (14,6)
5. Hinnalia, Hinna (15,0)
6. Vaulen, Hinna (15,6)
7. Sandal, Eiganes og Våland (16,5)
8. Madlatua, Madla (16,6)
9. Molkeholen, Madla (19,5)
10. Gjerdaberget, Tasta (21,1)
11. Prestastø, Hundvåg (21,4)
12. Vålandshaugen, Eiganes og Våland (21,7)
13. Øvre Vaulen, Hinna (22,2)
14. Forusstraen, Hinna (22,7)
15. Auglend, Hillevåg/Hinna (23,5)
16. Øyane, Storhaug/Hundvåg (24,6)
17. Gausel, Hinna (26,4)
18. Ytre Eiganes, Eiganes og Våland (26,8)
19. Ledaal, Eiganes og Våland (27,0)
20. Ullandhaugskråningen, Hillevåg (27,1)
21. Godeset, Hinna (27,8)
22. Kalhag, Hundvåg (28,9)
23. Mariero, Hillevåg (29,1)
24. Tastarustå, Tasta (29,2)
25. Boganes, Hinna (29,5)
26. Husaberget, Hinna (30,0)
27. Varden, Storhaug (30,1)
28. Byåsen, Tasta (30,7)
29. Kråkeneset, Hundvåg (31,0)
30. Smiene, Tasta (31,6)
31. Indre Tasta, Tasta (31,9)
32. Vardeneset, Tasta (32,1)
33. Sentralsjukehuset, Hillevåg (33,0)
34. Ørnaberget, Madla (33,8)
35. Bekkefaret, Hillevåg (34,1)
36. Søra Bråde, Madla (35,8)
37. Gramstadhaugen, Eiganes og Våland (35,9)
38. Sundekrossen, Madla (36,8)
39. Kristianslyst, Hillevåg (37,5)
40. Hundvågkrossen, Hundvåg (37,8)
41. Solborg, Hillevåg (39,0)
42. Kiellandmyrå, Eiganes og Våland (39,3)
43. Nylund, Storhaug (39,4)
44. Tjensvoll, Hillevåg (39,9)
45. Stokkadalen, Eiganes og Våland (40,5)
46. Øvre Tjensvoll, Hillevåg (42,0)
47. Åsen, Hillevåg (42,2)
48. Kvitepynten, Hundvåg (43,0)
49. Storaberget, Hinna (43,4)
50. Buøy, Hundvåg (44,6)
51. Bjergsted, Eiganes og Våland (46,8)
52. Ytre Lagård, Eiganes og Våland (47,8)
53. Mjug, Madla (48,0)
54. Byhaugen, Tasta (48,2)
55. Madlaforen, Madla (48,5)
56. Hinnakrossen, Hinna (48,6)
57. Kannik, Eiganes og Våland (48,7)
58. Bakkeland, Eiganes og Våland (49,3)
59. Smiodden, Madla (49,6)
60. Lervig, Storhaug (49,8)
61. Saxemarka, Hillevåg (51,2)
62. Jernaldergården, Hillevåg/Madla (51,4)
63. Lagård, Eiganes og Våland (52,1)
64. Tastaforen, Tasta (52,4)
65. Skeie, Hundvåg (53,3)
66. Emmaus, Storhaug (54,6)
67. Badedammen, Storhaug (56,5)
68. Sentrum, Storhaug (56,8)
69. Bergeland, Storhaug (57,0)
70. Kvalaberg, Hillevåg (57,7)

 

Annonse