For seint å endre Fiks Ferigge Ferie

DEBATT: Det er for seint å endre på årets Fiks Ferigge Ferie-tilbud slik at barn med spesielle behov får plass, skriver Venstres Rune Askeland.

Av Rune Askeland, Stavanger Venstre

RA vier stor plass til Linda Krügers bekymringer om Fiks Ferigge Ferie 16. april. Hun frambringer bekymringer om tilbudet og ønsker å inkludere flere barn med spesielle behov.

Der blir det framstilt som om kommunen etter initiativ fra Linda Krüger skal gjøre FFF til et bedre tilbud for barn med spesielle behov. Saken er viktig, men det er ikke noe nytt i det som Krüger fra Ap ytrer til avisen.

Hadde Rogalands Avis gjort en smule research så hadde avisen oppdaget at Venstre med støtte fra et samlet oppvekststyre har fremmet og fått vedtatt akkurat det samme for kort tid siden. Ap var med på dette forslaget i oppvekststyret.

LES OGSÅ: – Barn med spesielle behov får avslag

Det er nesten slik at jeg vurderer å ringe til RA for å foreslå at vi bygger bybane på Nord-Jæren i håp om å få et stort forsideoppslag på en sak som er fremmet tidligere.

Et enstemmig oppvekststyre vedtok følgende i mars: «Kommunalstyret for oppvekst ber om en sak som beskriver hvordan juli kan avvikles for disse barna, der en søker løsninger utenfor elevens SFO-tilbud. Her kan en vurdere tilbud på Lundsvågen, Fiks Ferigge Ferie eller andre løsninger der barna har med seg sine assistenter eller annet personell».

I januar under evalueringen av fjorårets Fiks Ferigge Ferie fremmet Venstre følgende: «Rådmannen bes vurdere om en kan inkludere elever ved STOLT-avdelingene i Stavanger i tilbudet til Fiks Ferigge Ferie. Flere av disse elevene er på SFO i hele sommerferien, noen ganger som eneste elev på sin skole. Alle fortjener en ferie med et spennende innhold, ferieopplevelser i samspill med andre elever kan antas å gi bedre sommerminner enn dagens tilbud.»

Fiks Ferigge Ferie er og har vært et fantastisk godt tilbud i 25 år. Det er all grunn til å gi honnør til alle ansatte som har stått på i disse årene. FFF er en arena for sosial utjevning, en arena for gode minner, en arena for lek og moro. Vi i Venstre ønsker å se på muligheten for et bredere tilbud, men det kreves et grundig forarbeid for å sikre et trygt og godt ferietilbud for alle barn.

Dette står vi sammen om, men det er muligens noe mer sprikende i Ap, der en den ene dagen står sammen med oss og ber om en fyldig sak om inkludering av barn med spesielle behov, og den andre dagen er en utålmodig og kritiserer årets opplegg. Jeg kan forstå at Krüger kan være med på å skape frustrasjon blant de ansatte i Ungdom og Fritid som har jobbet hardt for å få til et best mulig tilbud.

Vi skal se på mulighetene for endringer til neste års FFF etter at vi har fått faglige innspill fra Rådmannen. Det er for seint å endre noe på årets tilbud, om noe skulle ha blitt forledet til å tro det. Alle barn fortjener en god ferie.

Vi i Venstre ønsker Ungdom og Fritid lykke til med gjennomføringen av årets tilbud.