Folket og Språkrådet

LEDER: Togtilbudet blir ikke bedre av å bruke 280 millioner kroner på å skifte navn fra NSB til Vy, kanskje snarere tvert imot, skriver Bjørn G. Sæbø.

Vy, Equinor og OsloMet i stedet for NSB, Nettbuss, Statoil og Høgskolen i Oslo og Akershus. Listen over meningsløse navn på offentlige eller delvis offentlige bedrifter kan forlenges – det holder bare å se på omorganiseringen av jernbanesektoren for å få et lite inntrykk. Felles for navneendringene er at de ikke er selvforklarende, men at de ofte følges av svevende utlegninger om at Vy betyr utsyn, oversikt, utsikt, eller at betydningen av Equinor er likevekt, balanse, likhet i kombinasjon med «nor» for norsk. At det ene selskapet kjører tog og det andre produserer olje og gass, ser ut til å være av mindre interesse. Togtilbudet blir ikke bedre av å bruke 280 millioner kroner på å skifte navn fra NSB til Vy, kanskje snarere tvert imot. LES OGSÅ: Språkrådet oppgitt over at NSB bytter navn til Vy


Alt dette og mer til er det Språkrådets oppgave å mene noe om, og direktør Åse Wetås fra Sandnes har ikke nølt et øyeblikk med å slå hardt ned på navnefjaset som spesielt har smittet offentlig sektor de siste årene. Nå viser det seg at Wetås og Språkrådet har folket på sin side. Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for Språkrådet og NTB refererer til, er bare syv prosent av de spurte positive til Vy-navnet. En omdømmeundersøkelse YouGov offentliggjorde på mandag, viser også at Vy faller markant på områder som anbefaling, inntrykk, omdømme og tilfredshet. LES OGSÅ: Equi-hva-det-nå-var

Det nytter neppe å håpe på mer makt til Språkrådet, men de som sitter med siste ord i offentlige og delvis offentlige bedrifter må fortelles at språk er et fag av like stor viktighet som økonomi, juss eller geologi. Involvert på et tidlig tidspunkt kunne Språkrådet for eksempel gitt råd om at «equi» også betyr «hest», eller at det innarbeidede NSB faktisk sier noe om hva selskapet driver med. Avstanden mellom selskapsnavn og virksomheten det driver, vitner om selskaper som er mer opptatt av fengende reklameslagord. Det er uansett bra at folket og språkekspertene forstår hverandre.