– Folk må kjøre lange omveier for å komme seg til kirken

Kampen menighet fikk ikke sine bønner hørt da de ønsket fritak fra bomringen. Nå håper de på å få endret «motorvogn forbudt» til «gjennomkjøring forbudt» i Lindeveien.

Av Lars Hjalmarsson

Kampen menighet var redd for tomme kirkebenker, og søkte derfor Stavanger kommune om fritak fra bomringen.

– Vi hadde en dialog rundt fritak fra bomringen for menigheten, det kom ikke på tale, sier bomringtalsmann og nestleder i Kampen menighet, Harald Asche.

Da bomringen åpnet ble Lindeveien stengt. For å tette bomringen ble det satt opp et skilt med «motorvogn forbudt». Det er dette skiltet Asche ønsker å bytte ut.

– Med «motorvogn forbudt» er det ikke lov å kjøre moped engang. Det er akkurat som om veien ikke skulle vært der. Jeg skjønner godt at man ikke vil ha flere biler inn her. Det vi ønsker er at det skal være gjennomkjøring forbudt til Misjonsveien.

LES OGSÅ: Kampen menighet splittes av bomringen

– Det motsatte av miljøgevinst

Da menigheten ønsket seg fritak fra bomringen argumenterte de med at de var redde for tomme kirkebenker.

– Vi har ikke gjort noen målinger av hvor mange som kommer til kirken før og etter bomringen. Så vi vet ikke direkte hvordan bomringen har påvirket oss, sier Asche.

Asche tror ikke oppmøtet har blitt noe dårligere siden 1. oktober. Det han derimot reagerer på er miljøgevinsten som bommen skal ha med seg.

– Det er mange som reagerer på at man sier at bomringen er et miljøtiltak. Det blir det motsatte av en miljøgevinst når folk må kjøre lange omveier for å komme seg til kirken, sier Asche.

– Kan ikke medlemmene deres for eksempel gå eller sykle til kirken?

– Det er ikke et problem å bruke beina når man er frisk, men det er mange som er eldre og uføre. De må kjøre eller kjøres til kirken, da blir det et problem, sier Asche.

LES OGSÅ: Rogalendinger skremmer med Donald Trump og bomstasjon

Avgjøres torsdag

Ifølge Asche har ikke lokalmiljøet blitt orientert om hva som kom til skje med Lindeveien før bomringen åpnet.

– Det var litt snakk om hvordan de skulle tette bomringen, men så hørte vi ikke noe mer før skiltet plutselig sto der, sier Asche.

– Vanligvis vil det ikke være en høringsprosess blant beboere for å sette opp et skilt. Når det gjelder Lindeveien, Eiganesveien og Jåttåveien, så var det snakk om å stenge disse veiene fysisk. Da kreves det en endring i reguleringsplanen. Dermed var det høringsrunder der man hadde mulighet til å si sin mening. Disse rundene endte med en prøveordning på 12 måneder der man bruker skilt, sier saksbehandler i bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Mads Jarle Vigdel og legger til:

– Trafikksikkerhetsgruppen skal møtes på torsdag for å diskutere saken til Kampen menighet.

Trafikksikkerhetsgruppa består av Stavanger kommune, Sør-Vest politidistrikt, Stavanger Parkering og Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Boligmeglere frister kjøpere med avstand til bommen (RA+)