FNB utsetter landsmøtet på ubestemt tid

Sentralstyret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger har i et ekstraordinært styremøte bestemt seg for å utsette landsmøtet, som var planlagt avholdt innen utgangen av juni, på ubestemt tid.

Det melder partiet i en pressemelding.

Grunnen til utsettelsen er den usikre situasjonen vi i Norge og verden for øvrig befinner oss i , som et resultat av den pågående Koronakrisen og tiltakene som er satt i kraft for å dempe smittespredningen av viruset, melder FNB.

– Sentralstyret håper at landsmøtet kan avholdes i løpet av september eller oktober, det vil gjøres løpende vurderinger av dette i tiden fremover, skriver de i pressemeldingen.

Siden partiet skal stille til valg til Stortinget for første gang, i september 2021, vil sentralstyret sammen med resten av partiorganisasjonen, bestrebe seg etter å få avholdt landsmøtet så raskt det er praktisk mulig etter sommerferien.