FN-dagen og den grønne veien videre

DEBATT: La FN- dagen inspirere til økt innsats for en grønnere fremtid, skriver Rune Askeland og Daria Maria Johnsen i MDG.

AV: Rune Askeland, nestleder kommunalstyret for oppvekst, bystyrerepresentant Stavanger MDG og Daria Maria Johnsen, gruppeleder Stavanger MDG

En bærekraftig verden er mulig, men vi har ingen tid å miste. FN har siden 24.oktober 1945 vist viktigheten av å stå sammen for å løse de store utfordringene verden står overfor. Organisasjonens mål er å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. 

I de 17 bærekraftsmålene viser FN veien videre for en bedre verden. Miljøpartiet De Grønne står med begge bena plantet på nettopp denne veien og leder an politisk. Vi må stå sammen dersom vi skal løse viktige utfordringer som blant annet sult, fattigdom, mangel på likestilling og bærekraftig vannforvaltning. Vi ønsker å bidra til en trygg verden, en grønnere klode og et samfunn med færre ulikheter. Norge var med på å vedta FNs bærekraftsmål i 2015. Det forplikter. Vi skal nå målene innen 2030. Nylig la FNs klimapanel frem en rapport som viser at klodens tilstand er alvorlig. Klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Stavanger MDG bygger sin politikk på bærekraft. FN sine bærekraftsmål er gode fundament for fremtiden, både globalt og for regionen vår. Derfor fremmer vi nå et forslag til politisk behandling i Stavanger. Vi skal forplikte oss. FNs bærekraftsmål og Parisavtalen skal gi tydeligere føringer her lokalt. Miljøpartiet De Grønne mener at vi bør prøve å knytte tettere lokal planstrategi og økonomistyring til indikatorer fra FNs bærekraftsmål.

Stavanger bør bidra til å innfri tusenårsmålene og til en forankring av det grønne skiftet i alle sektorer. Mål om bærekraft er en overordnet sak som bør være retningsgivende for nesten alt arbeid i Stavanger, samt andre kommuner og regioner. Norge har alle muligheter: Vi har et stabilt demokrati, et godt styresett, få fiender, en høyt utdannet befolkning, avansert næringsliv, mange potensielle ressurser og mye penger. Ingen er bedre posisjonert til å komme seg fort inn i framtiden, hvis vi vil. Det krever handling, også lokalt. Alle politiske partier må ta innover seg realitetene. Vi må stå sammen for en grønn og levende by. La FN- dagen inspirere til økt innsats for en grønnere fremtid.