Seksjonsleder ved 110-sentralen Øyvind Hansen forteller om midlertidig flytting av ansatte, fra Stavanger til Moss. Flyttingen skjer i en overgangsperiode mens den nye brannstasjonen på Stangeland gjøres operativ. Foto: Privat

Flytter lokal brannberedskap midlertidig til Moss

12 ansatte ved 110-sentralen skal til Moss for å jobbe i en overgangsperiode når den nye brannstasjonen åpner på Stangeland.

– Det er sånn at driftsenheten for nødnettet 110 ligger i Moss. Da blir det slik at vi sender bort en del av våre medarbeidere for en periode på fem uker, opplyser seksjonsleder Øyvind Hansen i 110-sentralen til Rogaland brann og redning til RA.

Bakgrunnen for den midlertidige flyttingen er den nye brannstasjonen på Stangeland. Der er det mye som skal på plass, og i mellomtiden – før alt er klart – bruker man Moss som base for 110.

– Dette er ikke noe som andre enn oss selv kommer til å merke. Publikum skal ved kontakt henvende seg på vanlig måte, med samme telefonnummer. Forskjellen er bare det at vi flytter mannskaper midlertidig i fem uker, fortsetter han.

Ikke knirkefritt

Den midlertidige flyttingen har likevel ikke gått knirkefritt i etaten.

Rogaland Brannkorpsforening er ikke fornøyd med de økonomiske betingelsene de ansatte er tilbudt i forbindelse med flyttingen.

– Det er sant, men vi håper å komme til enighet, sier hovedtillitsvalgt i Rogaland brann og redning, Kay Hov til RA.

Foreningen la nylig ut en melding til sine medlemmer på Facebook, hvor det sto:

«Når 110-sentralen flyttes til Stangeland, må de ansatte til Moss for å jobbe i en overgangsperiode på fem uker. Dette medfører reise- og ventetid på 60 timer per ansatt. Arbeidsgiver er ikke villig til å kompensere dette, verken i form av avspasering eller timebetaling».

– Vi får dekket vanlige satser etter de statlige regulativer, og i tillegg har vi fått tilbud om 750 kroner per dag for «tort og svie», men dette er vi ikke fornøyde med, sier han.

Hov mener de skal ha betalt for tiden de bruker fra de går ut døren hjemme og til de er kommet fram til Moss.

– Regner vi ut timene det tar med reise og de 750 kronene vi er tilbudt, da blir det ikke rare timelønna. Vi satser imidlertid på at ledelsen er imøtekommende slik at vi får gjennomslag for det vi ønsker, sier Hov.

– Ser på avtaler

Saken om kompensasjon for de 12 medarbeiderne på 110-sentralen er på agendaen i etaten.

Tirsdag ettermiddag satt partene i et nytt møte for å forsøke å bli enige.

– Jeg vil ikke si at det er stor dramatikk i dette. Vi har behandlet saken og vi skal klare å bli enige i henhold til regelverket, sier Henry Ove Berg, brannsjef i Rogaland brann og redning IKS til RA.

– Vi har et avtaleverk som vi skal forholde oss til, men vi har hatt flere møter med tillitsvalgte om dette, avslutter Berg.