Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) forsvarer lønnsnivået for fylkespolitikerne. Foto: Lasse Hansen

Flottenfeierfylket

LEDER: Selv om Rogaland består som eget fylke, er det ikke sikkert at legitimiteten gjør det samme.

Gjennom en serie artikler har Aftenbladet avdekket hvordan et fylkeskommunalt eiendomsselskap har spist, drukket og brukt penger på en måte som minner om jappetiden på 80-tallet. Det gjenstår å se og høre hvordan fylkespolitikerne håndterer Dale Eiendomsutvikling, og om utgiftene i det minste får konsekvenser i form av skjerpede rutiner.

Dale-pengeforbruket og regionreformen er gode anledninger for offentligheten å stille spørsmål ved den fylkeskommunale økonomien. Ikke nødvendigvis bespisning på gourmetrestauranter i Stavanger, men lønnsnivået til de fylkespolitisk folkevalgte. For hvorfor skal fylkesordføreren i Rogaland tjene 1,2 millioner kroner – det samme som en statsråd, eller drøyt 300.000 mer enn en stortingsrepresentant?

Ifølge beregninger Aftenposten har foretatt ut fra tall fra Kostra (kommune-stat-regnskapet) og en rapport fra Stortingets utredningsseksjon, ligger Rogaland på en andreplass over avlønning til fylkestingsmedlemmer. En fylkestingspolitiker i Rogaland mottar 498.000 kroner i året – i tillegg til sin ordinære lønn i sivil jobb eller folkevalgt i hjemkommunen. I samme avis forsvarer fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) lønnsnivået ved å vise til tilsvarende lederstillinger i samfunnet ellers.

Sammenligningen halter på de fleste plan, spesielt når en ser på de sparsomme oppgavene fylkespolitikerne har. Den største baksiden er kanskje at godtgjørelsen for å sitte i Rogaland fylkesting er så raus at fylkespolitiker kan bli en egen karrierevei, der egne økonomiske interesser blir et tungtveiende motiv. Fylkeskommunen har svak legitimitet, som ikke blir sterkere av at fylkespolitikerne gir seg selv rause godtgjørelser. 

Overfor Aftenposten lover Solveig Ege Tengesdal å se på nivået i Rogaland fylkesting på ny. Selv om Rogaland består som eget fylke, er det ikke sikkert at legitimiteten gjør det samme.