Flertallet vil bedre levekår og ha mer boligbygging

Flertallspartienes budsjett: Mer for å bedre levekår i Hillevåg og Kvernevik, boligsatsing og større økonomisk risiko.

Torsdag formiddag ble flertallspartienes budsjettendringer presentert. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) legger vekt på økt satsing for å bedre levekår i   Hillevåg og Kvernevik.

– Vi har sett at barnefattigdommen har økt de siste årene, også i Stavanger, og vi setter av 10 millioner kroner hvert år i fireårsperioden, sier Sagen Helgø.

Hillevåg-satsing:

Her er tiltak i Hillevåg:
 Ny skatehall (Omprioritert fra Storhaug), 250.000 til prosjekter som kan løfte bomiljøet (tas fra Urban Sjøfront), 1 mill. i støtte for rehabilitering av trehus og mer til lekeplasser.

Bydelshus og bydelskulturskole i Kvernevik

Kvernevik har fått satt av penger til nytt bydelshus i løpet av 2020, et nytt tilbygg til Kvernevik skole skal bygges, inkludert ny bydelskulturskole.
Flertallet setter av 100 millioner hvert år i 2019 og 2020 til såkalt «byggemodning» av boligområder for familier på Hundvåg, i Hillevåg og Madla/Revheim, for å fart på boligbyggingen. Kommunen skal altså legge ut for større del av felleskostnadene, de såkalte rekkefølgekravene, og regner med å få dem tilbake etter hvert som områdene kommer ut.

Etableringsbank

– Det er viktig at Stavanger tiltrekker seg barnefamilier, og da må det bygges flere boliger. Vi vil også starte en kommunal etableringsbank for ungdom, for å gi hjelp til de som ikke har nok egenkapital til å kjøpe bolig, sier John Peter Hernes, Høyres gruppeleder.

Partiene setter også av penger til flere stillinger i barnevernet. Rådmannen har lagt inn 2 stillinger årlig, flertallet plusser på med 1.3 millioner i 2020, 2,6 millioner i 2021 og 3,9 millioner i 2022. 

Flertallet prioriterer også penger til flerbrukshaller og ikke gymsaler i Lervig (den nye skolen i Storhaug bydel), i Madlamark og i grenselandet Hillevåg/Hinna.

– Vi setter av 70 millioner kroner i fireårsperioden, sier Bjarne Kvadsheim (Sp).

Flertallet skyver ellers fram 45 millioner kroner fra 2023 for å få ferdig ny skole i Lervig i 2022.

Mot ungdomsgjenger

Partiene vil også bruke penger for å motarbeide trenden med ungdomsgjenger.
– Vi styrker Uteseksjonen, og vi vil se på mer driftstilskudd til Metropolis, sier Per A. Thorbjørnsen (V).
4 millioner kroner ekstra til kunstgress og andre tiltak for cricket, rugby og fotball på Lassa og 4 millioner kroner til kunstgressbane på Vassøy er også satt av. 

Skatt fryses

Rådmannen ville øke takstgrunnlaget for eiendomsskatten med 3 prosent.

– Det er med stor glede at vi reverserer økningen av eiendomsskatten, sier Christian Wedler (Frp), og konstaterer at det ikke blir økning neste år.

Flertallspartiene øker den finansielle risikoen, ser bort fra Rådmannens råd om å legge opp til et netto positivt driftsresultat på 2,0 prosent, flertallet senker det til 1,7 prosent (det utgjør rundt 30 millioner). Låneopptakene økes også kraftig for økte investeringer, 141,2 millioner i 2019, 132,5 millioner i 2020, 21,2 millioner i 2021 og 65,8 millioner kroner i 2022.  

– Det er forsvarlig i et budsjett på totalt 11 milliarder kroner. Flyttingen på drift er beskjeden, fordi vi med vår boligsatsing er rigget for investering i privat kapital og en utvikling som gir vekst og flere skattebetalere, sier Wedler.