– Flertallet usynlige og stumme

Varslet om at heller ikke Gausel skole går god for forsvarlig drift til høsten får Ap til å kalle lederne i flertallspartiene stumme og usynlige, og MDG til å bli oppgitt.

Ledelsen på enda en Stavanger-skole,  Gausel skole, har slått budsjettalarm. Fire lærerstillinger må kuttes til høsten.

Driftsstyret har skrevet brev til politikerne i kommunalstyret for oppvekst, der styret varsler om store utfordringer. Styret frykter spesielt for de elevene som allerede står i fare for å falle av i den faglige utviklingen.

 

Gausel skole blir dermed den femte skolen i Stavanger kommune som slår alarm og melder fra om at den økonomiske situasjonen vil gå utover forsvarlig skoledrift. 

Driftsstyrene på Jåtten, Kampen, Nylund og Revheim har også avvist å sette «godkjent»-stempel på budsjettene fra høsten. 

LES OGSÅ: Revheims driftsstyre også i skoleopprør, frykter for lovpålagte oppgaver

Bekymret over situasjonen

«Reduksjonen av budsjettet tildelt Gausel skole for 2019 er (...) betydelig. For å kunne arbeide mot et lavest mulig merforbruk, ser rektor det som nødvendig å redusere lærertilsettingene for høsthalvåret med 4,2 stillinger. Dette vil gi en reduksjon av utgiftene for høsthalvåret kalkulert til cirka 1,4 millioner, skriver rektor Berit Mæle Thuestad og driftsstyreleder Linn Kathrine Høie til kommunalstyret for oppvekst.

LES OGSÅ: Tar opp budsjettet på ny: – Ingen grunn til å tvile på driftsstyrene

Kan ikke innfri lærernormen

Driftsstyret og rektor konkluderer med lærernormen ikke vil kunne innfris med disse kuttene.

– Dette vil ramme de elevene som står i fare for å falle av, spesielt i sin faglige utvikling, skriver rektoren og driftsstyrelederen.

LES OGSÅ: Foreldre ved barneskole bekymret for SFO-forhold – har varslet kommunen

Ber politikerne vurdere situasjonen


Driftsstyret ved Gausel skole ber politikerne, som ansvarlige skoleeiere, om å vurdere den økonomiske situasjonen for Gausel skole spesielt og barneskolene i byen generelt.

«Samtidig ønsker vi at dere kontrollerer hvorvidt den nye tildelingsmodellen har gitt uønskede resultater, samt å vurdere om den økonomiske rammen til skolene er tilstrekkelige for å kunne gi elevene i Stavangerskolen det tilbudet de fortjener», heter det i brevet fra Gausel skole.

LES OGSÅ: Kan redde skolene i junimøte

– Oppgitt

 

Stavanger-politikere reagerer kraftig etter at varselet fra Gausel ble kjent.

– Jeg kjenner at jeg begynner å bli ganske oppgitt. Det er trist å se at Gausel må prioritere vekk over fire lærerstillinger. Samtidig skal foreldrene som gir oss politikere en fyldig tilbakemelding ha skryt, sier nestleder i oppvekststyret, Rune Askeland (MDG), til RA.

LES OGSÅ: – Tar grep om skole mandag

– Usynlige og stumme

Fraksjonsleder Dag Mossige (Ap) krever på vegne av sitt parti en ny hastesak om skoleøkonomien.

– Skole etter skole sier ifra, og det bekymrer meg at gruppelederne i de styrende partier i Stavanger er usynlige og stumme, sier Mossige.

Han utfordrer gruppelederne for flertallspartiene.

– Hvor er Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes, som i årevis har avfeid Arbeiderpartiets kritikk av Høyres nedprioritering av skolen som «svartmaling»? Nå må vi stå sammen om et kriseforlik for skolen, og et bærekraftig skolebudsjett, sier Mossige.

Askeland forventer også at Rådmannen eller flertallspartiene setter dagsorden.

– Tiden for å bare heie på Stavangerskolen er forbi, nå må vi se handling. Jeg er bekymret for de barna som trenger noe ekstra. Jeg er bekymret for om vi er i stand til å gi tilstrekkelig tilpasset læring. MDG har sammen med Ap tatt initiativ til et kriseforlik for stavangerskolen, men møtte ingen støtte. Hvor langt skal skoleopprøret gå før flertallet erkjenner utfordringen, spør Askeland.

 

LES OGSÅ: Skoleopprør sprer seg: – Kan ikke drive forsvarlig nå

Utdanningsforbundet: – Bekymret for skolene i Stavanger

Inger G. Haraldsen, leder i Utdanningsforbundet Stavanger, vil ikke uttale seg om enkeltskoler, men har tidligere uttalt seg til RA om den generelle situasjonen for skolene i Stavanger.

– Vi er generelt bekymret for Stavanger-skolene, og ser nå at flere og flere driftsstyrer gir melding, også i mediene. For rektorer og driftsstyreledere sitter det langt inne, sier Haraldsen, som peker på at skolerammen ikke er økt siste år.

Færre lærere, flere elever

Stavanger får færre lærere, og flere elever, det viser tall fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI).

– Vi ser at det blir flere og flere elever i hver klasse, helt ned på 2. trinn. Det er fint at politikerne bevilget 15 millioner kroner ekstra som engangstildeling i 2019, men det trengs mer, sier Haraldsen, som peker på at endringer i paragraf 9 A i opplæringsloven også krever økt ressursbruk.

Paragrafen pålegger blant annet skolene raskt å lage en tiltaksplan for elever som mobbes.

– Det er flott at elever som sliter følges opp, men det følger ikke med ekstra penger til skolene etter lovendringen. 9 A kommer i tillegg til økt lærernorm og spesialpedagogikk, også lovpålagte oppgaver, sier lederen i Utdanningsforbundet, Stavanger.