Flertall for pleiepenger på ubestemt tid

KrF sørger for å oppheve tidskvoten for foreldre med alvorlig syke barn.

Av Aslak Bodahl, ANB

Det bekrefter stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Flere familier frykter allerede nå å bruke opp tidskvoten sin, og det stiller dem overfor valg i hverdagen de ikke skal trenge å ta. De familiene dette gjelder skal vite at de kan ta omsorg for eget barn uten frykt for å bruke opp noen kvote, sier Storehaug.

LES OGSÅ: - Foreldrene kan utgjøre forskjellen mellom liv og død

Vanskelig med gradering

KrF blir dermed med på SVs forslag om å fjerne tidskvoten på pleiepengeordningen. Ap og Sp går også inn for å oppheve denne tidsbegrensningen. Dermed er det flertall for forslaget fra KrF som skal behandles i stortingssalen mandag kveld.

Tidsrammen for å motta pleiepenger er i dag 1.300 dager eller fem år. Regjeringen har også innført en unntaksbestemmelse som betyr at det kan gis forlengelse – uten tidsbegrensning – når dagkontoen på 1.300 dager er brukt opp.

SV krever også at graderingsreglene må ha unntak for dem som ikke kan ha inntekt på grunn av barnets tilstand. Derfor har partiet foreslått nettopp å endre disse reglene. Ap og Sp stiller seg bak dette forslaget, men får ikke med seg KrF.

– Hvis vi endrer på graderingsreglene, vil det få konsekvenser for pengebruken til staten neste år. Derfor har vi ikke mulighet til å stemme for dette forslaget, selv om vi er enige i intensjonen, forklarer Storehaug overfor ANB.

Kommentar: Foreldrene som roper på Erna

Unntak fra loven

KrF har i stedet fremmet et eget forslag om at regjeringen skal gjøre endringer i denne ordningen for familier som i dag sliter med graderingsreglene. Ifølge Storehaug vil Stortinget stå samlet om dette forslaget.

Forslaget innebærer et unntak fra loven om folketrygd når «den som har omsorg for barnet ikke har mulighet til å være i arbeid mens barnet har tilsyn av andre fordi han eller hun har hatt tilsyn og pleie av barnet på natten og dermed har behov for hvile, eller det er nødvendig å være i beredskap».

– Vi er tydelige på at vi ønsker en endring i graderingsreglene, men vi får ikke gjort noe i år, hevder Storehaug. (ANB)

LES OGSÅ: – Jeg vil bli tvunget til å velge mellom mat på bordet og mine barn