Høyre anført av Kåre Reiten kjempet sammen med Frp, FNB og Pp mot piggdekkavgift, men tapte avstemningen.

Flertall for piggdekkavgift

Det ble flertall for å innføre piggdekkavgift i Stavanger bystyre.

Ap, SV, Rødt, MDG, V og KrF stemte for avgiften.

Høyres Kåre Reiten forsøkte å stoppe vedtaket, og viste til at piggdekkavgiften ble tatt opp under en sak om nye målestasjoner for luftkvalitet, og at det var brudd på bystyrets reglement å vedta piggdekkavgift i en slik sak.

LES OGSÅ: Avgift på piggdekk i Stavanger bystyre

– Overskriften er luftkvalitet. Det ligger fire dokumenter som peker på sammenhengen mellom piggdekk og luftkvalitet. Legg vekk formalia, oppfordret Per A. Thorbjørnsen (V).

Aps Arnt-Heikki Steinbakk viste til helserisikoen med svevestøv.

– Ren luft er en menneskerett, fastslo Steinbakk.

Vil anke

– Hvis det haster sånn å få innført en piggdekkavgift, må jeg be deg tenke deg om. Da vil saken bli sendt inn til Fylkesmannen til lovlighetskontroll, signaliserte Reiten.

LES OGSÅ: – Piggdekkavgift er ikke veien å gå

– Ser ikke Steinbakk problemet med å vedta dette før alle kommunalstyrene er hørt? spurte Kristen Høyer Mathiassen (H).

– I høst ble Norge dømt av EFTA-domstolen – fordi vi ikke tilfredsstiller EUs standard for luftkvalitet, sa Jan Erik Søndeland (V).

– Nye utredninger viser hvor farlige de røde sonene er. Vi er pålagt å gjøre noe med problemene, argumenterte Torfinn Ingeborgrud (MDG).

Betalingsmur

H, Frp, FNB og Pp stemte mot avgiften.

– Et slik forslag vil være en betalingsmur mot Sandnes-folk for å komme til Stavanger, argumenterte Christian Wedler (Frp).

LES OGSÅ: – Helt urimelig å innføre piggdekkavgift

– 40 prosent av dem som bor nær en sterkt trafikkert vei får helseplager av det, argumenterte Ingrid Kristine Aspli (SV).

Detaljene om hvordan piggdekkavgiften skal være vil bli utredet senere. Det er antydet en avgift på 1200 kroner årlig.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) talte for å gjennomføre bedre målinger først.

– Jeg har ikke tro på at det er så galt som dere vil ha det til, sa han med adresse til flertallet i denne saken.  

LES OGSÅ: Kronikk: Trenger tiltak for bedre luftkvalitet