Jærbanen. Foto: Roy Storvik

Flere passasjerer på Jærbanen

DEBATT: Stadig flere velger å reise med toget. Det er gledelig.

Av: Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Økt satsing på vedlikehold har gitt gradvis bedre punktlighet. Hver måned kommer det nye togsett ut i sporet.  Sammen med økt satsing over statsbudsjettet gir det flere avganger og bedre reisetilbud stadig flere steder. Mange har også fått tilbud om rimeligere månedskort.  Alle disse faktorene bidrar til å gjøre togtransport mer attraktivt i hverdagen.

Passasjerene på NSB-togene gjennomførte 66.205.000 reiser i 2016. Dette er nok en ny rekord, og det er gledelig. Økingen på 0,8 prosent fra 2015 er riktignok noe lavere enn for foregående år, men det kommer i stor grad av lokførerstreiken i fjor høst. 

Noen politikere forsøker å piske folk ut av bilene. Jeg tror mer på å friste folk inn i togene. Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen den største moderniseringen i norsk jernbanesektor på flere tiår. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. Som en del av reformen vil persontogtilbudene på Sørlands- og Arendalsbanen være blant de første togtilbudene som skal konkurranseutsettes. Planen er at vinneren av anbudskonkurransen skal starte opp trafikken i desember 2018.

Ett av målene med konkurranse er et bedre tilbud til de reisende, slik at flere velger toget. Blant strekningene med god passasjerutvikling er lokaltogtilbudet på Jærbanen. Totalt benyttet om lag 3 713 000 passasjerer togtilbudet mellom Stavanger og Egersund i 2016. Dette er 2,5 prosent flere enn i 2015. 

Flere tiltak er gjennomført de siste årene for å legge til rette for et bedre togtilbud på Jærbanen. I 2015 sørget regjeringen for å framskynde arbeidene med forlengelse av plattformene på stasjonene Klepp og Øksnavadporten. Dette gjorde det mulig å sette inn doble togsett i rushtid for å øke kapasiteten. I fjor høst ble arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg og ni automatiske transformatorer på den 70 kilometer lange strekningen mellom Sandnes og Egersund ferdigstilt. Det betyr større driftssikkerhet som gjør det mulig å slippe saktekjøring ved sterk vind på Jæren, i tillegg til at det legger til rette for flere og lengre tog.