Flere menn oppsøker krisesentre

Flere krisesentre får kapasitetsproblemer ved at stadig flere menn oppsøker dem for å få hjelp. Noen har måttet overnatte på madrasser på gulvet på sentrene.

I fjor bodde i alt 1.842 voksne på norske krisesentre, melder NRK. Av disse var 135 menn.

Tallene viser også at 28 av krisesentertilbudene til kvinner og 19 til menn var fulle en eller flere ganger i fjor.

– I fjor opplevde vi en voldsom økning av antallet menn som kom til krisesentrene. Vi har pleid å ha én til to menn i året, men i fjor hadde vi sju menn som bodde på krisesenteret. Botilbudet til menn var fylt flere ganger, sier Britt Helen Aasbø, daglig leder i Krisesenter Vest.

Krisesentrene skal hjelpe både menn og kvinner som lever i frykt for vold og trusler fra kjæresten eller den de er gift med. Menn og kvinner må bo hver for seg på sentrene, noe som har gitt flere av sentrene problemer ettersom antall plasser til menn er begrenset. Med fullt hus måtte folk bli sendt til andre steder for å få plass eller ta til takke med en madrass på gulvet.

Selv om det totalt sett er det få menn som kommer til krisentre, har antallet steget jevnt og trutt de siste årene. Antallet gjorde et byks fra 2009 til 2012, og har fra 2015 steget jevnt.

Aasbø mener bedre informasjon om krisesentrene kan være en av årsakene til økningen.