Natt går mot dag og ute det lysner – å være nattevakt er ikke for pyser. ILLUSTRASJONSFOTO: SIV DOLMEN

Flere menn blir vernepleiere

Flere menn starter på vernepleierutdanning.

Tallet på mannlige studenter som begynner på vernepleierutdannelse i Norge, har økt fra 23 prosent i 2011 til litt over 27 prosent i 2018.

Dosent Carl Christian Bachke ved Universitetet i Agder sier til NRK at han tror andelen bare vil forsette å øke.

– Det er ikke urimelig å tro at om ti år så er nesten halvparten av vernepleierne i Norge menn, sier Bachke, som har forsket på vernepleierutdanninga i Norge.

1 av 5

I dag er bare én av fem vernepleiere menn. Men tall fra vernepleierutdanningene fra årets studiestart, viser at trenden fra de siste årene vedvarer og flere og flere av studentene er menn.

Bachke forteller at det på 60- og 70-tallet var det opp mot halvparten menn i yrket. Mye på grunn av at en trengte sterke hender for å hjelpe en del av de pasientene som utagerte fysisk. Fra 80-tallet og fremover falt andelen menn igjen.

Sikker jobb

Bachke understreker at vernepleierutdannelsen er en svært sikker vei til jobb.

– Jeg pleier å kalle det kinderegg-utdannelsen. Det gir mulighet for jobb i undervisningssektoren, helsesektoren og omsorgssektoren. Da snakker vi hundretusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge. Og det er et enormt behov for arbeidskraft i de sektorene, sier Bachke.