Flere medlemmer av regjeringen har brutt mobilreglene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og to statssekretærer fulgte ikke reglene da de tok med seg tjenestetelefoner til høyrisikoland.

– Det var ikke gjort sikkerhetsvurderinger i departementet og iverksatt tiltak for å sikre telefonene, skriver justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara i et svar til Stortinget, gjengitt av Dagens Næringsliv.

Solvik-Olsen, som også er Fremskrittspartiets andre nestleder, hadde med seg telefonen under åpningen av en vei mellom Russland og Norge i fjor høst. Det samme hadde statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

– De få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele oppholdet. Telefonene hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert, skriver Wara.

Statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet tok dessuten med seg tjenestemobilen på en privat reise til Hongkong og Macao i mai 2016. Heller ikke han hadde installert departementets saksbehandlingssystem.

Samferdselsdepartementet understreker at det ble gjort en sikkerhetsvurdering før statsrådens besøk i grenseområdene i Russland,

– I lys av de siste ukers diskusjoner har Samferdselsdepartementet tatt kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste om hvorvidt telefonene burde undersøkes. PST vurderte at dette ikke var nødvendig og ga uttrykk for at tiltaket som var gjort under besøket var hensiktsmessig i den gitte situasjonen, med et kort opphold over grensen, selv om det generelle rådet er å ikke ta med seg jobbtelefoner til Russland, skriver kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen i Samferdselsdepartementet i en epost til NTB.

(©NTB)