Flere hundre barn bor på hemmelig adresse i Norge

385 barn i Norge bor på hemmelig adresse, såkalt kode 6 og 7, ifølge Kripos. Det må forskes mer på hvilke konsekvenser dette får for barna, mener psykolog.

I tillegg bor en rekke barn på hemmelig adresse i regi av barnevernet, men disse finnes det ikke nasjonale tall på, ifølge P4.

Psykolog og fagansvarlig Stian Tobiassen ved Stine Sofie Senteret mener at det er lite kunnskap i Norge om hvordan en slik livssituasjon påvirker barna i det lange løp.

– Hele livet er rigget rundt å forsøke å unngå en fare. Den uforutsigbarheten vet vi jo fra sammenlignbare situasjoner at er med å skape mye uhelse over tid, sier Tobiassen.

Han sier disse barna på mange måter er på flukt i eget land.

LES OGSÅ: – Vi må tåle at naboen klipper gresset i påsken

– Dette er barn som lever med en potensiell fare i hverdagen sin, og som man ikke har mulighet til å beskytte på annen måte enn ved å ta bort identiteten deres, sier psykologen.

Barn som lever på kode 6 er barn som er frarøvet sitt oppvekstmiljø. Han mener dette kan gjøre at de utfordringer og belastninger som barna allerede har, blir enda vanskeligere.

– Ved å fjerne barna fra den faren ofte en enkeltperson utgjør, så fjerner man også alle de trygge relasjonene barna har rundt seg, sier han.

LES OGSÅ: The Old Irish Pub må betale 300.000 kroner for ulovlig innkvartering