Flere elever i videregående fullfører i Rogaland

Flere elever enn tidligere fullfører videregående skole i Rogaland, viser nye tall.

På landsplan har nå 75,3 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2013 fullført videregående innen fem år. Det er det høyeste tallet som noen gang er notert, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. For 2012-kullet var fullføringsprosenten 75,1.

Det er store forskjeller mellom fylkene, og Rogaland er kommet opp på tredje plass. Sogn og Fjordane er det fylket som har høyest gjennomføringsprosent 80,8 (79,3), deretter følger Akershus 80,5 (80,7), Rogaland 78,1 (77,9) og Oslo 78,0 (79,1). Tallene i parentes gjelder fjorårets resultater – 2012-kullet.

Alle over landsgjennomsnitt

Alle kommunene i Rogaland ligger over landsgjennomsnittet.

Vindafjord 87,6 (81,5) er på topp, så følger Randaberg 80,8 (78,0), Sola 80,6 (80,8) og Tysvær 80,3 (76,4). De største kommunene: Stavanger 79,7 (77,5), Sandnes 75,5 (78,3), Karmøy 75,7 (77,6). og Haugesund 79,0 (77,5). 

Det publiseres ikke egne tall for de aller minste kommunene. Kommunene Sauda, Suldal, Kvitsøy, Bokn og Utsira er slått sammen. 81,6 prosent (83,8 prosent) av elevene fra disse kommunene gjennomførte.

– Utrolig gledelig

– Det er utrolig gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter i Rogaland. Noe av det første Ap og de andre posisjonspartiene gjorde etter 2015-valget var å sette av 55 millioner kroner til målrettede tiltak, for å oppfylle visjonen om at ingen skal droppe ut av skolen, sier leder i fylkesopplæringsnemnda, Marianne Chesak (Ap).

– Nullvisjon mot frafall

Lederen i opplæringsutvalget i fylkeskommunen, Jarle Nilsen (Ap) er også svært fornøyd.

– Vi har en nullvisjon mot frafall i videregående, og har brukt mye penger i en bevisst satsing mot å nå dette målet. De nye tallene viser at satsningen har vært riktig, sier Nilsen til RA.

Han mener arbeid for mindre elever og bedre kvalifiserte lærere er av årsakene til at Rogaland gjør det bedre på statistikken.

– En av satsingene våre har vært flere kvalifiserte vikarer, og vi har vært restriktive mot sammenslåing av klasser, sier Nilsen.

– Ikke i mål

Chesak, som også er varaordfører i fylkeskommunen, legger vekt på den sosiale dimensjonen.

Den viktigste oppgaven vi har i fylkeskommunen er å få våre ungdommer til å fullføre videregående skole. Skoleslutt er første skritt på veien til arbeidsledighet, utenforskap og svekkede fellesskap. Det taper alle på. Vi har klatret fra 7. plass til 3.plass i denne perioden. og øker andelen som fullfører hvert år. Vi er ikke i mål, men vi nærmer oss, sier Chesak.