Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Flere bomstasjoner med Frp i regjering

Siden 2013 har det blitt 70 flere bomstasjoner med innkreving i Norge. Samferdselsministeren spår bompengerekord i år med inntjening på 10,2 milliarder kroner.

Med Frp i regjering har antall bomstasjoner med innkreving økt kraftig. I 2013 var det 170 bomstasjoner med innkreving i Norge, i fjor var antallet økt til 240. Hittil i år er det registrert 233 bomstasjoner med innkreving. Dette antallet er ikke endelig, og tallet kan stige.

Flere politikere i Senterpartiet har stilt samferdselsministeren en rekke spørsmål om bompenger. Tallene over kommer fram i et skriftlig svar fra samferdsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Jeg savner at Frp strekker hendene i været og sier at: «dette fikk vi ikke til», sier leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) til NTB.

LES OGSÅ: Nå skal bomringen bygges

Han er provosert over at Frp snakker som om de kutter i bompengene, når realiteten er en annen.

– Aldri før har norske bilister betalt mer i bompenger, og det skjer gjennom flere bompengepunkt.

Samferdselsministeren legger i sitt svar vekt på at regjeringen har prioritert utviklingen av landets infrastruktur, og at Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 milliarder kroner i 2013 til rundt 67 milliarder i 2017.

Solvik-Olsen understreker også at en rekke bomprosjekter de siste fire årene er nedbetalt gjennom statlige bevilgninger.

LES OGSÅ: Stenger veier for bompenger

Spår bompengerekord

Det har vært en svak økning i innbetalte bompenger de siste fire årene. Samferdselsdepartementet spår at de vil få inn hele 10,2 milliarder kroner på bompenger i 2017. I kroner og øre er det ny bompengerekord, skriver Stavanger Aftenblad.

Til sammenligning håvet staten inn 10,1 milliarder på bompenger i 2013, 9,9 milliarder i 2014, 10 milliarder i 2015 og 9,7 milliarder i 2016.

Selv om statens inntekter gjennom bompenger har økt de siste årene, påpeker samferdselsministeren at ettersom antall registrerte kjøretøy i Norge også har økt de siste fire årene, vil også innbetalte bompenger per bilist bli lavere.

– La meg minne om at bilparken har økt kontinuerlig, slik at innbetalte bompenger per bilist i snitt er lavere i 2017 enn i 2013, skriver Solvik-Olsen i sitt svar.

I 2013 betalte hver bilist 2.721 kroner i bompenger. Fire år senere er beløpet 2.521 kroner. Hver fører har da fått 200 kroner i bompengereduksjon med Frp i regjering.

– Når dette er utfallet, burde Frp heller lovet at vi skulle få flere biler i Norge under valgkampen. Frp har ikke prioritert å få ned bompengene, og det er provoserende at partiet har en retorikk som ikke henger sammen med de faktiske forholdene, sier Pollestad.

Han legger til velgerne som har stemt på Frp for å få ned bompengene har all grunn til å føle seg lurt.

LES OGSÅ: Frykter vedvarende veikaos

Antall bompengeselskap har økt

Antall bompengeselskap har også økt i årene 2013–2016. I 2013 var det registrert 50 bompengeselskap i Norge mot 53 i 2016. Samtidig har bompengegjelden økt fra 39,4 milliarder kroner til 52 milliarder kroner siden 2013.

Solvik-Olsen presiserer at det er besluttet at det skal opprettes fem regionale bompengeselskap, og at disse er etablert. Nå arbeider disse selskapene med å samle «sine» bompengeselskap i den regionale strukturen, forklarer han.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ennå ikke har klart å gjennomføre dette, ettersom et samlet storting sluttet seg til å få fem bompengeselskap allerede våren 2013, sier Pollestad.