KrF er tilhenger av arbeidslinjen, men klarer vi ikke å følge «familielinjen» vil konsekvensene for oss som samfunn bli enda større. Foto: NTB Scanpix

Flere barn er helt nødvendig

KRONIKK: Det fødes for få barn i Norge! Å legge forholdene til rette slik at flere ønsker å få barn, og få flere barn, er noe av det viktigste vi politikere kan gjøre. Men ansvaret for å lage dem må vi stå sammen om.

Av: Inge Takle Mæstad, bystyrerepresentant Stavanger KrF

I 2016 ble det født 58.900 barn i Norge. Dette gir et fruktbarhetstall på 1,71 barn per kvinne. Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. I dag har vi et for lavt reproduksjonsnivå til å klare å få balanse mellom fødsler og dødsfall på lang sikt.

Det er ganske alvorlig for nasjonen Norge dersom vi ikke klarer å snu utviklingen. Det blir flere eldre framover og vi lever lenger. Da trenger vi flere til å gi omsorg og pleie til de som trenger det. Pensjonsutgiftene øker. Da trenger vi flere mennesker i arbeid som er med og bærer det velferdssamfunnet vi har. 

KrF blir noen ganger sett på som et litt merkelig parti fordi vi i alle sammenhenger er opptatt av familien. Vi blir noen ganger kalt for et «utgiftsparti» fordi vi bruker mange milliarder nettopp på familiepolitikk. Ja, KrF er Familiepartiet! Med stor «F».

Men hvorfor er det slik at å bygge en vei eller en tunnel er en investering, mens å satse på familien er en utgift? Dersom vi ønsker at det skal fødes flere barn i Norge, så må vi bruke politikken til å legge til rette for det.

Går vi en del år tilbake, så var det å få mange barn det som skulle sikre alderdommen til foreldrene. I dag har vi et velferdssamfunn som stiller opp for oss når behovene melder seg. Men den tenkningen som tidligere var viktig for den enkelte familie er absolutt gyldig også i dag: Flere barn er helt nødvendig for at vi som samfunn skal klare å løse de oppgavene som ligger framfor oss.

Å investere i familiene og barna er derfor beste vi som samfunn kan gjøre!

De fleste familier kjenner godt til tidsklemma. Følelsen av at dagene ikke går opp. Opplevelsen av at en strekker seg til det ytterste for å klare forpliktelsene hjemme, på jobb og fritid. Det handler ikke bare om fasen der barna er helt små. Og det er åpenbart en ekstra stor utfordring for dem som er aleneforeldre.

Tidsklemma oppleves nok forskjellig fra familie til familie. Noen klarer å ta grep selv. Men KrF mener det er nødvendig at vi systematisk og grundig vurderer hva som kan gjøres. Ser på de ordningene vi har i dag, og vurderer hvilke nye løsninger som er nødvendig. Det kan være mer fleksibilitet i forhold til jobbforpliktelser og bedre foreldrepermisjonsordninger, men også andre tiltak må sees på.

KrFs politikk skal tilrettelegge for gode hverdagsliv og en trygg oppvekst. Det handler ofte om mer fleksibilitet; i økonomien, tiden sammen eller i forholdet mellom familieliv og jobbforpliktelser.

Fremtidens familiepolitikk skal favne alle typer familier, bygge på aktiv utjevning av sosiale forskjeller, styrking av fellesskapsløsninger og kamp mot utenforskap.

KrFs politikk for fleksibilitet og valgfrihet for familiene møtes ofte med at «det ikke er i tråd med arbeidslinjen» (flest mulig i jobb, mest mulig).

KrF er tilhenger av arbeidslinjen, men klarer vi ikke å følge «familielinjen» vil konsekvensene for oss som samfunn bli enda større. Derfor vil KrF sørge for at vi som politikere gjør vår del av jobben. Så får det bli opp til den enkelte å gjøre resten.