Fjord Line nekter narkomane

Fjord Line nekter narkomane å reise til Danmark for å kjøpe subutex. - Deres oppførsel er ikke i tråd med vår profil, sier Atle Kvamme, informasjonsdirektør i Fjord Line

- De narkomane har reist med oss i tre år. Det siste halvåret har antall deltakere på gruppereisene økt betraktelig, og det vært flere uheldige episoder. Blant annet bruk av stoff ombord, sier Atle Kvamme.

Til sjenanse

Kvamme mener at oppførselen til de narkomane har vært sjenerende ovenfor andre passasjerer. Det er ikke den danske legen Birger Schroll enig i.

- Det er en uoverveid og forhastet beslutning som bærer preg av panikk. Jeg har inntrykk av, både fra kapteinen, sikkerhetsoffiser, hotelldirektør og sykepleier på båten, at de har vært tilfredse med det vi har gjort, sier Birger Schroll til NRK nett.

- Vi har dokumentasjon på flere hendelser der ansatte har reagert på de narkomanes oppførsel. Vi har tatt det opp med Johnny Teigland som organiserer gruppereisene jevnlig, uten at oppførselen har blitt bedre. Derfor valgte vi til slutt å nekte dem adgang, sier Kvamme.

De største gruppene som har reist med Fjord Line, har vært på rundt 40 mann. Det har vært organiserte gruppereiser fra Bergen, Stavanger og Egersund. Nå nektes de narkomane å reise fra samtlige utfartssteder.

40 mann

- Det kan nok oppfattes som stigmatisering av en gruppe. Men så lenge de oppfører seg i strid med våre retningslinjer, må vi nekte dem å reise, sier Kvamme.

Schroll og Teigland vil nå ta saken opp med Fjord Line. Hvis de ikke får bruke ferjene vil de finne andre reisemåter.