Fikk pris for Ryfylke-innsats

Magnhild Meltveit Kleppa mottok Pilt-Ola prisen for sin innsats for Ryfylket.

Tirsdag ble Pilt-Olaprisen delt ut til Magnhild Meltveit Kleppa. 

– Det er nok ikke helt rett å si at Magnhild er mor til Ryfast. Men hun var i alle fall jordmor! Hun hjalp definitivt til under fødselen, og bar også frem prosjektet som samferdselsminister i regjeringen, skriver Ryfylkealliansen i en pressemelding. 

Pilt Ola-prisen ble stiftet av Ryfylkealliansen i 2016. Ryfylkealliansen er en sammenslutning av offentlige og private virksomheter som har fokus på verdiskaping, bolyst og identitet i Ryfylke. 

Prisen skal gå til enkeltpersoner som har bidratt til positiv utvikling i og for Ryfylke. 

– Den skal gå til noen som har satt spor etter seg med å tenke nytt, ved å våge å ta en risiko, som har lykkes og som har en god fortelling i Pilt-Ola sin ånd, står det i pressemeldingen. 

Kleppa har vært kommunepolitiker, fylkespolitiker og stortingspolitiker. Hun har vært statsråd i tre ulike departement og hun har vært fylkesmann i Rogaland.

– Til sammen har hun vært 40 år i tjeneste for samfunnet. Manghild er, og har vært, en samfunnsinnbygger med kondisjon og styrke av Pilt-Ola-lignende dimensjoner. Hun har vært tro mot sine røtter. Hun er en ekte ryfylking. Hun har gjort Ryfylke større og sterkere, står det i pressemeldingen. 

Pilt-Ola kom fra Lysefjorden, og ble viktig av bygging av nasjonen etter 1814.