Ferske NAV-tall: Laveste ledighet siden 2014

2,2 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige, men antall ledige stillinger er fortsatt høyt.

Av: Benedicte Øhren Danielsen

– Sist Rogaland hadde så lav arbeidsledighet var i august 2014, sier Merethe Prytz Haftorsen, direktør for NAV til Rogaland til RA. 

I mai var det 2,2 prosent arbeidsledighet i Rogaland. Dette er lavere prosentandel enn både Østfold, Oslo, Vestfold, Telemark og Finnmark. Landsgjennomsnittet er 2,1. 

5652 personer var helt uten arbeid i Rogaland i mai. Dette betyr at Rogaland har hatt den største nedgangen, med hele 14 prosent fra mai i fjor til mai i år. 
 

God aktivitet

– Dette er en trend vi har sett i flere måneder nå, og grunnen er at vi har god aktivitet blant annet i virksomheter knyttet opp mot olje og gass og bygg og anlegg. I tillegg har helse og omsorg over lengre tid hatt stort arbeidskraftbehov, sier Haftorsen. 

Bruttoledigheten var på 6996 personer i Rogaland i mai – en nedgang på 20 prosent sammenlignet med mai i 2018. Dette er også den største prosentvise nedgangen på landsbasis. 
 

Flest ledige i Stavanger

Det er fremdeles Stavanger og Sandnes som har størst arbeidsledighet i Rogaland, med henholdsvis 3,2 og 3,1 prosent.
 
Kommunene med lavest bruttoledighet er Suldal og Sauda – begge med 1,1 prosent. 

Totalt ble det lyst ut 3469 stillinger i Rogaland i mai. Siden januar har antall ledige stillinger holdt seg på et høyt nivå.
 
– Vi så dette gjennom 2018, og det er jo en utfordring at en del virksomheter har rekrutteringsvansker. Vi ser også i andre land i Europa at det er vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft. Det er et stort behov for blant annet ingeniører og teknologer, sier Haftorsen. 
 
Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i mai var ingeniør- og IKT-fag (574), helse, pleie og omsorg (447), og bygg og anlegg (429).
 

– Må kanskje tenke annerledes

– Samtidig er det en del som står utenfor arbeidsmarkedet på grunn av nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en. Disse utgjør en viktig arbeidskraftreserve som vi må ta i bruk. Vi må kanskje begynne å tenke litt annerledes rundt rekruttering og kvalifisering framover, sier hun.

Ifølge Haftorsen, begynte antall utlyste stillinger å øke i 2018. 

– Nå er vi på samme nivå som før oljekrisen, men tiltaksnivået er litt høyere nå enn det var da, sier hun. 
 
1344 arbeidssøkere i Rogaland, var deltakere i arbeidsretta tiltak i mai.