Hovedbrannstasjonen og politiet rykket i kveld ut til «mistenkelig røyk» i Midtgårdveien på Gausel i Stavanger.

Færre mistet livet i brann i fjor

25 personer omkom i brann i 2017. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979.

Rogalandsavis

– Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende lave tall, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979. De laveste tallene som er registrert tidligere år er 35 omkomne i 2015 og 41 omkomne i 2012.

Eldre mest utsatt

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å miste livet i brann. Tall fra DSB viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

– Når man bor alene, reduseres sannsynligheten for at brannen oppdages i tide. Det er også vanskeligere å rømme. I årene fremover vil en stadig større andel av befolkningen være eldre mennesker, og mange av disse kommer til å bo hjemme alene. Derfor er brannforebygging hos denne aldersgruppen et satsingsområde for myndighetene både sentralt og lokalt, sier Madsen.

Branner med dødelig utfall oppstår oftest i stuen og på soverommet, og den vanligste årsaken er åpen ild, deriblant røyking.