Det var fest og åpning av nytt tilbygg i Dragaberget barnehage på Hundvåg onsdag formiddag. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) sto for åpningen. Her sammen med daglig leder Vegard Gjerstad-Sørensen. Foto: Dragaberget barnehage/Therese Håvardstein

Feiret nybygg i Dragaberget barnehage

Det var fest i Dragaberget barnehage på Hundvåg onsdag formiddag. Da ble et flunkende nytt og etterlengtet tilbygg offisielt åpnet.

Dragaberget barnehage har fått et nytt tilbygg. Første spadetak ble tatt i februar 2016 og bygget sto ferdig i vinter.

Onsdag var det offisiell åpning, og det ble feiret med brask og bram.

– Det har vært en veldig fin dag, sier daglig leder, Vegard Gjerstad-Sørensen i den privateide barnehagen til RA og fortsetter:

– Det er skikkelig deilig å være i mål etter en lang periode med planlegging og bygging. Dette er et stort løft for barnehagen, både for barna og for våre ansatte, sier han.

Mer og bedre plass

Selv om barnehagen har utvidet, blir det ikke flere plasser. Bakgrunnen for utvidelsen ligger i et ønske om mer og bedre plass både for barn og personale.

 Dragaberget har i dag 82 barn, fordelt på fem avdelinger. Blant dem er førskoleavdelingen der alle fem-åringene er samlet. Denne avdelingen hatt sitt tilholdssted i et fellesområde fram til nå.

– Med utvidelsen har førskolegruppen endelig fått sin egen, flunkende nye avdeling, sier den daglige lederen.

Samtidig har fellesrommet i det gamle bygget blitt frigjort for de resterende avdelingene. Barnehagen har også fått flere rom til bruk av møter, foreldresamtaler, arbeid i små grupper og lignende, noe det har vært stor mangel på.

Utvidelsen skaper også mer rom for utfoldelse og tettere samarbeid mellom de pedagogiske lederne og avdelingene. I tillegg er det laget lekeplass på taket av tilbygget.

Det var med andre ord mange grunner til å feste i barnehagen onsdag.

Millioninvestering

Sluttregningen for det arkitekttegnede tilbygget er ikke kommet enda, men det er klart at der er investert et betydelig millionbeløp.

– Det stemmer at det dreier seg store investeringer, men dette har vært nøye planlagt over flere år. Vi i barnehagen er glade for at det nå er gjennomført, og at tilbygget ble så bra som det ble, sier Gjerstad-Sørensen.

Blant dem som var bedt på åpningsfest var varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Hun sto for den offisielle snorklippen, og varaordføreren likte godt løsningene det var lagt opp til.

– Spesielt lekeområdet på taket var stilig og funksjonelt utformet. Det har i det hele tatt blitt et veldig flott bygg med gode løsninger, sier Tysdal Moe til RA.

Hun skryter av det den foreldreeide barnehagen har fått til.

– Vi ønsker oss mangfold i barnehagetilbudet i Stavanger, og Dragabergets modell med foreldre som eiere er et godt eksempel på at det finnes valgmuligheter i Stavanger. Det fungerer bra og gir foreldre anledning til å velge det de mener er den beste løsningen for sine barn og behov. At Dragaberget har barn fra hele Hundvåg, og ikke bare nærmiljøet understreker nettopp dette, sier hun.   

Anerkjennelse

Daglig leder Gjerstad-Sørensen er glad for at varaordføreren tok turen til åpningen.

– For oss, som en privat, foreldreied barnehage i det kommunale systemet, er det klart at det betyr mye å få besøk av den politiske ledelsen. Det tar vi som en anerkjennelse av vårt arbeid, våre investeringer, og vår måte å organisere oss på, sier han.

Lederen mener videre at det sendes et tydelig signal om betydningen av ulike driftsmodeller. 

– Stavanger har et system der mangfold er et mål, både i tilbud og ulike eierstrukturer, som til sammen utgjør et godt og variert barnehagetilbud totalt sett. Det er utelukkende positivt at det er rom for flere måter å drive barnehage  på. At politikerne som styrer mener det samme, fikk vi bekreftet i dag, og det er bra, sier han.