Fedrekvoteutvidelse møtes med protest

Regjeringen varsler at fedrekvoten vil bli utvidet fra 15 til 19 uker for dem som velger å få utbetalt 80 prosent lønn. Det reagerer Jordmorforbundet på.

– Fedrekvoten er viktig og riktig, men nå skjer det på bekostning av helsen til barnet og mor. Det vil til sjuende og sist ramme både mor, far og barnet. Fedrekvoten er for lang med dette forslaget, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til ANB.

Fedrekvoten ble i sommer utvidet til 15 uker som et ledd i en tredeling av foreldrepermisjonen. For nybakte foreldre som velger å forlenge permisjonen og få utbetalt 80 prosent lønn, fordeles foreldrepengeperioden med 15 uker til mor, 15 uker til far og 26 uker til fri fordeling. Men i det det nye forslaget fra regjeringen foreslås det å utvide mor og fars kvoter til 19 uker og ha 18 uker til fellesperioden.

– Vi vil advare mot å redusere mors mulighet for permisjon etter fødsel. Det regjeringen foreslår nå reverserer likestillingen for kvinner, mener Schjelderup.

LES OGSÅ: En rasende mors bekjennelser

Skal fedrekvoten forlenges, må det ikke skje på bekostning av mors mulighet til permisjon, mener forbundet, som i stedet anbefaler at foreldre får én måned permisjon sammen rett etter fødsel i forbindelse med en økt fedrekvote.

– Det er da mor har behov for mest støtte. Det vil styrke samarbeidet i hjemmet og legge til rette for sunn arbeidsdeling og en trygg og sterk tilknytning med barnet for begge foreldrene, ifølge Schjelderup.

Forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Høyres Tage Pettersen sier at hensikten med endringen er at ordningen med tredeling av foreldrepengeperioden fra i sommer med full lønn også skal gjelde ved 80 prosent uttak.