Like bak trehekken vil Sola kommune bygge fire nye rusboliger, i tillegg til tre eksiterende. FAU-leder Ragnhild Nordahl Næss og Vidar Stokka i SU til Stemvegen barnehage SU er skeptiske. Foto: Arne Birkemo

– Får rusboliger «i skolegården»

Bekymrede foreldre har forståelse for at Sola kommune må drive rusomsorg. – Men hvorfor må fire nye boliger ligge rett ved siden av skolegården og barnehagen, spør foreldre.

Det ligger i dag tre omsorgsboliger i krysset mellom Sandesletta og Kjelsberg ring i Sola sentrum. Kommunen vil bygge fire nye omsorgsboliger med fellesrom. I tillegg planlegges det en personalbase for legemiddelassistert rehabilitering, bedre kjent som LAR-behandling. Omsorgsboligene skal være for brukere med rus- og psykiatriproblemer. Det var Solabladet som først omtalte saken.

Planene bekymrer foreldre med barn på Sande skole og Stemvegen barnehage. Kun et lite grøntområde skiller skolegården og området der omsorgsboligene skal bygges.

Redde for barna

– Vi er bekymret når det blir flere boenheter, som kan føre til et større miljø. Sjansen for at noe kan skje øker. Vi er redde for at barna ska komme borti sprøyter, hasjsneiper og andre uønskede hendelser, sier Vidar Stokka til RA.

Han sitter i samarbeidsutvalget (SU) til Stemvegen FUS barnehage.

– En tom skolegård er et sted hvor det er lett å gjemme seg bort for ruse seg, sier Ragnhild Nordahl Næss, FAU-leder (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Sande skole.

– Må finnes et annet sted

Nordahl Næss og Stokka understreker at de ikke er mot selve rustilbudet til kommunen, eller personene som bor der.

– Så langt kjenner jeg ikke til noen hendelser relatert til de eksisterende boligene. Vi har også forståelse for at kommunen vil samle rusomsorgen i sentrum. Men det må finnes en mer egnet plass enn nesten midt i skolegården, sier Nordahl Næss.

Foreldrene får støtte av Sande-rektor Alf Helge Sunde. 

– Det er ikke er forenelig å drive rusomsorg i så nær tilknytning til en barneskole.

Sande skole har i overkant av 300 barn.

Velforening-leder: – Flere hensyn å ta

Harald Kvernstrøm, leder i Kjelsberg Velforening, mener kommunen driver med snikinnføring.

– Da de tre omsorgsboligene kom ble det kommunisert at det var en midlertidig løsning på fem år. Plutselig kommer det fire boenheter til. Jeg stusser over at Sola kommune vil bygge ut og gjøre dette til en permanent ordning, sier Harald Kvernstrøm.

Han er leder i Kjelsberg Velforening, som inkluderer rundt 100 boenheter. Flere av velforeningsmedlemmene er nærmeste nabo til området hvor kommunen vil bygge.

– Hvilken vurdering har kommunen gjort for å finne det forsvarlig å legge et så omfattende rustilbud akkurat ved siden av skolen, barnehagen og i en grønn lunge hvor det allerede er mye trafikk. Bussveien kommer også her. Jeg setter det på spissen, men vil vi ha rus på utstilling, sier Kvernstrøm, som forteller at han får telefoner fra bekymrede medlemmer, og at andre i styret har fått folk på døren.

– Det er sterke følelser involvert. Mange engasjerer seg. Dette er nærområdet vårt. Barna våre går på skole. 

Kvernstrøm mener det legges merke til hva som skjer rundt boenhetene. 

– Jeg har ikke førstehåndsinformasjon, men de nærmeste naboene har fortalt om bråk og banking på dørene, sier velforeningslederen til RA.

– Jeg har full forståelse for at kommunen må legge til rette og gi alle i samfunnet tilbudet de trenger, men her er det så mange hensyn å ta. Jeg forstår ikke hvordan de mener at akkurat her er den beste plasseringen, sier Kvernstrøm.

– Når man først får beskjed om at opplegget er en midlertidig løsning, og at det i løpet av en tiendedel av prøvetiden blir omgjort til en permanent løsning, så føles det som snikinnføring av kommunen. Jeg føler ikke at kommunen lytter til oss andre som bor her. Det har vært en ufin prosess, sier Kvernstrøm.

Forstår bekymringen

Oppvekstpolitiker Anja Berggård Endresen skjønner at foreldre og naboer reagerer på plasseringen av boligene.

– Vi opplever det ofte, sier Anja Berggård Endresen, som er nestleder i utvalg for oppvekst og kultur i Sola kommune. Vedtaket om regulere området til omsorgsboliger var enstemmig da saken ble behandlet i fjor.

– Jeg forstår at folk er litt bekymret, men ryktet er ofte mye verre enn sannheten. Alle er for å ha omsorgsboliger i kommunen, bare ikke i nærheten av seg, sier Endresen og legger til at tanken bak plasseringen er å samle fagapparatet på ett sted.

– Man har allerede oppfølging av folk som bor i dagens boliger. Det er viktig at de som bor der skal få den hjelpen de trenger, og det sikrer vi med denne plasseringen, sier Venstre-politikeren.

Det er også hovedargumentet til Wendy Finnerud, kommunalsjef for levekår.

– Plassering av disse boligene er et dilemma gang på gang. Skal man ha omsorgsboliger spredt rundt i kommunen, eller skal man forsøke å samle dem? Noen har behov for en tettere oppfølging. Derfor etablerer vi en base i nærheten, slik at vi kan ivareta beboerne på en best mulig måte, sier Finnerud til RA.

Omsorgsboligene vil bli døgnbemannet.