Maria Nesse går TIP VG1, og Deni Taramov går kjemiprosess VG2 ved Stavanger offshore tekniske skole. De fryktet at skolen skulle miste sitt TIP-tilbud, men fikk fredag beskjeden om at klassene opprettholdes.

Får beholde klassene

Stavanger offshore tekniske skole får beholde sitt VG1-tilbud.

Fredag skrev Rogalands Avis om Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) som, etter et forslag fra fylkesrådmannen, sto i fare for å miste sine to VG1-klasser på teknisk og industriell produksjon (TIP)

Fredag formiddag hadde inntaksnemnda møte, hvor saken skulle behandles, og hvor det ble enstemmig flertall for å beholde SOTS sine to klasser. 

– Vi er i lykkerus! Vi er utrolig lettet og glade. Vi hadde ønsket oss dette resultatet, men turte ikke helt å håpe på det, sier tillitsvalgt ved skolen, Helen Ravnanger. 

I forkant av nemndas møte mobiliserte SOTS både lærere og elever, og sto utenfor møtelokalet med selvlagde bannere hvor de ba om å få bevart sine to TIP-klasser.

Oppfordrer til samarbeid

Leder i inntaksnemnda, Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp), sier alle politikerne var enige om å beholde det gode miljøet på SOTS. 

– Vi ser at markedssituasjonen er i ferd med å stabilisere seg igjen, og hos SOTS har de allerede et etablert miljø og fagkompetanse, sier Selvikvåg.

Samtidig som SOTS får beholde sine to klasser, mister Godalen to. De går derfor ned fra fire til to TIP-klasser. Det betyr at Godalen, Bergeland og SOTS nå har to VG1-klasser hver som tilbyr TIP. 

– Jeg oppfordrer de tre skolene til å samarbeide innenfor TIP-området. Selv om de ikke er samlokaliserte tror jeg det kan gå an å samarbeide om kunnskap og kompetanse likevel, sier Selvikvåg til RA.