Får 40 millioner kroner for tilrettelegging av elektrisk transport

Enova har tildelt midler til et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport på Stavanger Lufthavn, Sola.

– Dette prosjektet blir en driver for å få grønn luftfart i Norge, og bidrar til å posisjonere Avinor og Norge som ledende drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger Lufthavn, Sola, i en pressemelding fra Lyse. 

Tirsdag ble det kjent at Avinor, Lyse, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett tildeles 40 millioner kroner fra Enova til et storskala demoprosjekt innen elektrisk transport. 

På Stavanger Lufthavn vil Avinor etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og effektstyring. Flyplassen har som mål å bli selvforsynt med fornybar energi i 2025 ved å få 20 dekar solceller ved rullebanen sammen med batteribank.Lading av ett elektrisk fly, tilsvarer like mye energi som hele flyplassen bruker til enhver tid i dag.

I tillegg har Risavika Havn og Forus Næringspark behov for strøm til lading av skip og busser, heter det i pressemeldingen. 

Ladeløsninger

Ved å ta i bruk en styringsplattform utviklet av Smartly, som er et selskap i Lyse-konsernet, ønsker samarbeidspartnerne å få de ulike elementene til å fungere sammen på tvers av bygg og områder. 

Styringen gjøres ved hjelp av analyser og prognoser for både energiproduksjon og energiforbruk. Kunstig intelligens automatiserer denne styringen, både mot tradisjonelle behov i bygg og mot de nye elementene som er stasjonære batterier, lokal sol- og vindenergiproduksjon samt lading av fly, busser, skip og biler, melder Lyse. 

Prosjektet vil sørge for samarbeid med andre viktige samferdselsaktører og skal dele erfaringer fra prosjektet med andre lufthavner i Avinor for å oppnå visjon om elektrisk luftfart i 2040, skriver de.

– Stor nytteverdi

Til sammen delte Enova ut 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Tildelingen skjedde under Enovakonferansen i Trondheim.

– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, uttaler markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding fra Enova.