Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen/NTB scanpix

Fant brudd hos nesten én av tre under aksjon

En større kartleggingsaksjon i bygg- og anleggsbransjen utført av A-krim Rogaland viser at flere firmaer beveger seg utenfor regelverket.

Det melder Nav i en pressemelding mandag formiddag.

11. og 12. oktober gjennomførte A-krim Rogaland (et tverretatlig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Kemner og NAV Kontroll mot arbeidsmarkedskriminalitet) en større kartleggingsaksjon i hele Rogaland. Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet. 

– Resultatene fra aksjonen viser at det store flertall av firmaene innen bygg i privatmarkedet er seriøse. Dessverre beveger en altfor stor gruppe seg i gråsonen, og også i det «helsvarte» markedet. Dette fører til konkurransevridning og målet til A-krim er å jobbe målrettet mot slik aktivitet, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland.

De foreløpige resultatene fra aksjonen viser følgende:

** 153 registrerte og uregistrerte firmaer og cirka 285 arbeidere ble kontrollert.

** 50 av 153 firmaer knyttes til mindre eller større brudd.

** Flere hadde ikke levert omsetningsoppgaver, ikke-registrerte arbeidere, ikke registrert i MVA-registeret, flere utredes for mulig trygdesvindel.

** 81 EØS-borgere, 3 borgere fra land utenfor EØS og 9 norske borgere knyttes til disse 50 firmaene.  

** Det ble inndratt 17 HMS-kort på grunn av arbeidsforhold som var opphørt, 25 HMS-kort ble inndratt på grunn av at de var utgått og 65 arbeidere manglet HMS-kort.

** NAV Kontroll utreder 15 personer nærmere for mulig trygdesvindel.

** Politiet bortviste 34 arbeidere fra byggeplasser der det var mistanke om ulovligheter.

** A-krim Rogaland fant tre personer som jobbet ulovlig, alle fra land utenfor EØS. En er fengslet, en er uttransportert og en sak jobbes videre med.

** NAV Kontroll utreder 15 personer nærmere for mulig trygdesvindel.

** Politiet bortviste jfr. politiloven 34 arbeidere fra byggeplasser der det var mistanke om ulovligheter.

– Arbeidere utnyttes

Tallene fra aksjonen viser at firmaene og arbeidere som er knyttet til kriminalitet i størst grad opererer i byer og bynære strøk, samt at flertallet kommer fra EØS-land, skriver Nav i pressemeldingen.

– Vårt inntrykk er at de fleste arbeiderne ikke har kriminelle hensikter, men på grunn av liten fagkompetanse, mangel på kontakter og språkvansker kan de bli utnyttet av kriminelle aktører. Derfor arbeides det aktivt fra A-krim Rogaland sin side med forebyggende arbeid, informasjon og bistand til arbeidere som kan være utnyttet, sier Ellingsen.

Hun forklarer at A-krim Rogaland ønsker å bruke aksjonen til å jobbe kunnskapsbasert for å se om arbeidet A-krim Rogaland gjør har effekt. 

– Selve aksjonen var først og fremst for å drive forebyggende arbeid, men kriminelle forhold vil bli fulgt opp. Aksjonen er del av en større fremtidig kartlegging slik at vi kan jobbe enda mer kunnskapsbasert og målrettet, sier Ellingsen.