Olav Kyrres gate 19 under rehabilitering. Foto: Ståle M. Schjelderup/Stavanger kommune

Fant asbest under rehabilitering

I forbindelse med den pågående rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 er det funnet asbeststøv noen steder i bygget.

Det skriver Stavanger kommune i en melding på egen nettside.

Kommune tilbyr nå ansatte helseundersøkelse. Helserisikoen betegnes som lav for ansatte og andre brukere av bygget.

Det er funnet støv fra asbestholdige bygningsmaterialer bak lister og over takhimlinger i deler av kontordelen og over himling i svømmehallen.

Også i 2007 ble det funnet asbeststøv i bygget. Da ble innholdet av asbeststøv i luften målt til godt under kravene i Arbeidstilsynets administrative norm for asbest, og i svømmehallen til lavere enn det man må regne med å bli eksponert for utendørs.

– Ta kontakt

Stavanger kommune følger Forskrift om asbest, og har nå tilbudt ansatte som har hatt arbeidsplass i bygget siden 2007 helseundersøkelse i regi av Bedriftshelsetjenesten.

– Anbefalingen til medarbeiderne våre er at – de uavhengig av helserisiko – tar kontakt dersom funnene vekker spørsmål eller bekymring, sier direktør Leidulf Skjørestad.

Også tidligere ansatte i kommunen som har hatt arbeidsplass i bygget, er velkommen til å kontakte Bedriftshelsetjenesten.

Skulle noen av svømmehallens brukere ønske en nærmere vurdering, kan de kontakte fastlegen sin, opplyser kommunen.

Nedvasking

I 2007 gjennomførte Stavanger kommune anbefalte tiltak om nedvasking og fjerning av asbestholdige plater. Det ble også innført rutiner om ikke å utføre arbeid som avgir asbeststøv uten strenge vernetiltak.

I år er det som var igjen av asbestholdige materialer fjernet forskriftsmessig i forbindelse med rehabiliteringen, etter at bygget ble tømt og svømmehallen stengt.

Rehabiliteringen av bygget er etter planen ferdig utpå nyåret 2019.