Annonse
Eyasu Negash Alemie har jobber som engelsklærer ved Hero Kompetanse på Storhaug. FOTO: JAN HENRIK HEGGEBØ

Eyasu integreres gjennom arbeid

Fersk rapport viser at Rogalands vilje til å sette innvandrere i arbeid er stor. Det erfarer også etiopiske Eyasu Negash Alemie.

Annonse