Europas grønne batteri

DEBATT: Norge er en kraftnasjon med stolt fortid og en stor fremtid

Av Aleksander Stokkebø, leder Unge Høyre Rogaland, ungdomskandidat Rogaland Høyre

Norge er en kraftnasjon med stolt fortid og en stor fremtid. Vår fornybare energi kan både bidra til lavere klimautslipp i Europa og kraftkrevende industri i Norge.

Norge har store muligheter som grønt batteri og del av klimaløsningen i Europa. 

Europa har satt seg ambisiøse og forpliktende klimamål, og skal legge om til stadig mer fornybar energi. Norsk gass har bidratt til å utkonkurrere kullkraft i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Det meste tilsier at også annen ren norsk energi kan spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet på kontinentet.

Brorparten av fornybarutbyggingen i Europa baserer seg på vind og sol. Dermed er det et voksende behov for en stabil energikilde med stor lagringskapasitet, for å sikre kraftforsyning også de dagene vinden ikke blåser og solen ikke skinner.

Behovet øker i takt med vind- og solkraftutbyggingen, og Norge har om lag 50 prosent av Europas totale energilagringskapasitet i eksisterende vannkraftmagasin. Markeds-mulighetene er store, og en moderat utbygging av ledningsnett til Europa virker fornuftig.

Med Høyre bygger vi ut rekordmye fornybar energi, som et av mange tiltak for å sikre spillrom for en sterk, kraftkrevende og grønnere industri i Norge. Regjeringen prioriterer dessuten CO2-kompensasjonsordningen, klimavennlig teknologi, et konkurransedyktig skattesystem og tidenes løft for vei og jernbane, blant mye annet. Det er ingen nødvendig motsetning mellom å bidra til et mer fornybart Europa og å heie på kraftforedlende industri i Norge. Med Høyre i regjering gjør vi begge deler!