Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech

EU gir 110 millioner til utvikling av el-hurtigbåter mellom Stavanger og Hommersåk

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner til neste generasjons hurtigbåter. Prosjektet startet i løpet av våren. Prosjektet går over fire år.

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner til utvikling av en elektrisk hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk. Dette er et av de største beløpene som er delt ut til ett enkelt prosjekt i EUs forskningsprogram Horisont2020, og prosjektet skal revolusjonere norsk produksjon av nullutslippsfartøy.

Driftes av Kolumbus

Fylkeskommunen skal bidra med fem millioner kroner til delfinansiering av en demonstrasjonsbåt, og har forpliktet seg til å sette denne i drift i ruten mellom Stavanger og Hommersåk.

Fartøyet skal driftes av Kolumbus. Etter planen skal båten ha plass til 150 passasjerer og 20 sykler. Den skal kunne gå i en fart på 23 knop.

LES OGSÅ: Sigvart Dagsland på bedringens vei

Båten skal bygges av det norske verftet Fjellstrand. De norske aktørene som skal bidra til å utvikle båten er alle medlemmer av NCE Maritime CleanTech. Foruten Rogaland fylkeskommune er dette Leirvik, Fjellstrand, Servogear, Wärtsilä og Hydro Extrusions Norway. Valide og Kolumbus har også deltatt i samarbeidet.

Initiativet til prosjektet kommer fra næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, som RA omtalte mars i fjor.

– Å bygge vei er himla kostbart. Det samme er jernbane. En båt koster mer enn en buss, men båten trenger ingen infrastruktur, sa Nils Aadland i NCE Maritime CleanTech til RA da.

LES OGSÅ: Håper på bybane til sjøs

70 prosent lavere energikostnader

Rogaland fylkeskommune er partner i klyngen, og vil, som eier av hurtigbåtsambandet og bestiller av transporttjenester, være prosjektkoordinator. Prosjektet skal resultere i en ny helelektrisk hurtigbåt med null utslipp. I tillegg skal nye modulære produksjonsmetoder bidra til 25 prosent lavere produksjonskostnader og 70 prosent lavere engineeringskostnader.

De norske aktørene som skal bidra til å utvikle båten er alle medlemmer av NCE Maritime CleanTech. Foruten Rogaland fylkeskommune er dette Leirvik, Fjellstrand, Servogear, Wärtsilä og Hydro Extrusions Norway. Valide og Kolumbus har også deltatt i samarbeidet.

– Dette er et viktig prosjekt av flere grunner. Ved bruk av batteriteknologi er ferjene i full gang med det grønne skiftet, og nå tar vi denne teknologien inn i hurtigbåtmarkedet. Norske verft opplever sterk internasjonal konkurranse, og ved å få ned produksjonskostnadene vil vi bli mye mer konkurransedyktige, sier salgssjef i Fjellstrand, Edmund Tolo.

– Kan bli verdensledende

Rogaland fylkeskommunes søknad vant fram i konkurranse med over 100 søknader. 

– Jeg er stolt over at vi får støtte fra EU. Det er en viktig og stor annerkjennelse av vårt samarbeid med industriklyngen og Kolumbus for å utvikle en nullutslipps passasjerbåt. Det betyr at Rogaland, Vestlandet og Norge, med fylkeskommunen i spissen, kan bli verdensledende for utvikling av denne type teknologi. Dette er et stort bidrag for å redusere klimautslipp, et satsingsområde, også for fylkeskommunen, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i en pressemelding.

Rundt 70 prosent av pengene skal gå til norske partnere, og av alle Horisont2020-prosjekter er dette prosjektet det som gir mest til norske industriaktører.

Vil revolusjonere norsk skipsbygging

NCE Maritime CleanTech består av 75 norske bedrifter fra hele den maritime verdikjeden. Klyngen jobber med utvikling av energieffektive og miljøvennlige løsninger for havnæringene.

– Dette er en veldig stor dag for klyngen og partnerne våre, og en viktig bekreftelse av vår ledende posisjon innen smarte og grønne løsninger til skipsfarten. Prosjektet er revolusjonerende innen både nullutslippsteknologi og produksjonsmetoder, og vil styrke deltakerne sin konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også bidra til å gjøre elektriske hurtigbåter konkurransedyktige både i et kostnads- og miljøperspektiv, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vant kontrakt – landets første på biodiesel

Får støtte fra Forskningsrådet og Inovasjon Norge.

– Forskningsrådet er imponert og stolt av Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech som har lykkes med å nå opp i konkurransen om høythengende EU-midler. Her er det kun de beste i Europa som når opp. Mange miljøer i Norge er i toppklasse, både i offentlig sektor og næringsmiljøer. Vi oppfordrer flere til å følge Rogalands eksempel for samarbeid, sier Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen.

– Dette er et resultat av strategisk og målrettet arbeid over tid i en fremoverlent klynge. NCE Maritime CleanTech så tidlig muligheten i Horisont2020, og fortjener virkelig å lykkes med sitt prosjekt, sier direktør for privat og offentlig innovasjon i Mona Skaret i Innovasjon Norge.Prosjektet starter i løpet av våren etter at kontakten med Europakommisjonen er signert, og har en varighet på fire år. Verdien på tildelingen er 11 741 643 Euro, og arbeidet med kontakten er startet.

LES OGSÅ: Tripadvisor-brukere: – Dette er Rogalands beste hoteller

London og Belgia

I løpet av det fireårige prosjektet skal det også gjennomføres to studier for samme type fartøy i London og Belgia, for å utforske mulighetene for nullslippsfartøy på utvalgte ruter i Europa.

Blant partnerne er Thames Clippers som opererer på Themsen i London.

LES OGSÅ: Jærradioen har fått 11.200 flere lyttere etter DAB-omleggingen (RA+)