Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, sier seg godt fornøyd med resultatet for tredje kvartal.

– Et meget godt resultat for SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1910 millioner kroner i tredje kvartal, mot 1633 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet preges av en betydelig økning i ordinære driftsinntekter og en moderat økning av konsernets driftskostnader, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg er meget godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert sett. Den underliggende driften i alle av konsernets virksomhetsområder er svært god. Dette gjenspeiles i en betydelige økning i driftsinntektene samtidig som kostnadene stiger moderat, hensyntatt innføring av finansskatt i år, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,9 prosent, sammenlignet med 10,2 prosent i samme periode i 2016.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 750 millioner kroner mot 660 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,9 prosent sammenlignet med 12,2 prosent i tredje kvartal 2016.

Konsernets samlede driftskostnader ble 1597 millioner kroner hittil i år per tredje kvartal 2017, en endring på 105 millioner kroner. Økningen skyldes innføring av finansskatt i 2017, større aktivitet i EiendomsMegler 1 og ytterligere satsing på salg av regnskaps- og rådgivningstjenester gjennom selskapet Regnskapshuset SR, melder selskapet.

Selskapets nøkkeltall for tredje kvartal:

 • Resultat før skatt: 1910 mill kroner (1633 mill kroner)

 • Resultat etter skatt: 1527 mill kroner (1326 mill kroner)

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,9 % (10,2 %)

 • Resultat pr aksje: 5,98 kroner (5,19 kroner)

 • Netto renteinntekter: 2343 mill kroner (2138 mill kroner)

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1157 mill kroner (1088 mill kroner)

 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 430 mill kroner (515 mill kroner)

 • Driftskostnader: 1597 mill kroner (1492 mill kroner)

 • Normalisert kostnadsvekst: 0,9 % (-4,1 %)

 • Nedskrivning på utlån: 423 mill kroner (616 mill kroner)

 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 1,2 % (0,1 %)

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 13,0 % (-2 %)

 • Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (13,8 %)

 • Kjernekapitaldekning: 15,8 % (14,7 %)

 • (30.september 2016 i parentes)