– I Rogaland er det mange folk med utdanning og kompetanse som ønsker å drive egen bedrift. Til tross for dette er det mange som vegrer seg for gründertilværelsen, skriver Iselin Nybø (V) i dette debattinnlegget. Bildet er fra en gründerdebatt i Stavanger. Foto: Roy Storvik

Et gründergrønt budsjett

DEBATT: Norske gründere skaper rundt 20.000 nye arbeidsplasser hvert år.

Av: Iselin Nybø, Stortingsrepresentant, Venstre

Fylket vårt har opplevd en nedgang i arbeidsledighet på 16 prosent fra juni 2016 og til i dag. Dette er gode nyheter og viser at den borgerlige næringspolitikken virker. I juni presenterte Venstre, KrF og regjeringspartiene sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2017. Budsjettet var en seier for norske småbedrifter og gründere, som gjennom egen innsats skaper egen og andres arbeidsplasser.

For Rogaland er dette gode nyheter, for norske gründere skaper rundt 20.000 nye arbeidsplasser hvert år. Det er nesten like mange som i dag er ansatt i Statoil. Flere gründere vil derfor bety færre arbeidsløse. Selv om vi har opplevd en bedring i Rogaland er det fremdeles flere som står utenfor arbeidslivet, og 6000 personer har vært arbeidsledige i mer enn ett halvt år. For disse og andre kan gründere være nøkkelen til å komme tilbake i arbeidslivet.  

En av de største fordelene med å være folkevalgt er at jeg får muligheten til å møte flinke folk som har startet for seg selv. I Rogaland er det mange folk med utdanning og kompetanse som ønsker å drive egen bedrift. Til tross for dette er det mange som vegrer seg for gründertilværelsen. Grunnen er blant annet at vilkårene for pensjonssparing, sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger har vært betraktelig svakere for denne gruppen enn for vanlige ansatte. Revidert nasjonalbudsjett har økt innskuddsgrensen for pensjonssparing fra fire til seks prosent. Samtidig kan selvstendig næringsdrivende nå motta 10 prosent mer i sykelønn. Dette betyr mye for gründere som gikk både sykdom og alderdom en uviss tid i møte.

At gründere mangler kapital, er heller ingen nyhet. Norske gründere, med gode ideer, reiser til USA for å lete etter finansiering. Dette er et stort tap for Norge, som trenger de arbeidsplassene disse gründerne skaper. Derfor har Venstre lenge kjempet for skatteletter som gjør det mer lukrativt å investere i norske småbedrifter. Vi lanserte KapitalFUNN, en ordning som nå er realisert i årets reviderte nasjonalbudsjett. Ordningen gir skattefradrag på opp til 500.000 kroner for dem som vil investere i norske småbedrifter. Norske gründere trenger denne kapitalen, og vi i Rogaland trenger norske gründere.

Det er fortsatt mye vi bør gjøre for småbedriftene våre. Gründerne må få utvidet rettighetene til å motta dagpenger, slik at en knapp pengebok ikke stopper gode ideer. Vi må gjøre det lettere for folk å kombinere dagpenger med utdanning, slik at flinke ingeniører og andre kan bygge gründerkompetanse for så å starte for seg selv. Mye må fortsatt gjøres, men borgerlig og gründergrønn budsjettbehandling har allerede gjort det litt lettere å skape egen og andres arbeidsplass. Det tjener vi alle på.