– Faktabaserte partier som er opptatt av god miljøpolitikk bør droppe forslag om datokjøring, skriver Frp-politikerne Kristoffer Sivertsen og Leif Arne Moi Nilsen. Foto: Roy Storvik

Er det akseptabelt at politikere bestemmer om du skal få lov til å kjøre bil?

DEBATT: Hvor går grensen for hvor langt politikere skal blande seg inn i Stavangers innbyggeres privatliv? spør Frps Kristoffer Sivertsen og Leif Arne Moi Nilsen.

Av: Kristoffer Sivertsen, Leder Stavanger Frp og Leif Arne Moi Nilsen, Nestleder Kommunalstyret for Miljø og Utbygging (Frp)

Venstre reagerte kraftig på at kommunens administrasjon foreslår å avvise datokjøring. Ikke uventet varsler partiet kamp for å tvinge igjennom datokjøring.

Frp setter imidlertid spørsmålstegn ved argumentasjonen som framkommer i Rogalands Avis. Det framstår som om det betviles at datokjøring først og fremst vil ha virkning mot nitrøse gasser. Det gis dessuten uttrykk for at det menes at dette er en lettvint avvisning. Samtidig vises det til et ønske om at Stavanger skal framstå som en miljøby og et klart ønske om å begrense folks anledning til å kjøre bil i Stavanger. Vi vil i leserinnlegget gripe fatt i nettopp det og se på om det er et faktabasert grunnlag for å innføre datokjøring.

Frp er opptatt av god luftkvalitet for byens innbyggere. Vi er likevel tydelige på at tiltak med virkning er det eneste som er hensiktsmessig å innføre. Tiltak som kun skal gå ut på å straffe byens innbyggere, vil det ikke være aktuelt for oss å støtte.

Er det et faktabasert grunnlag for å innføre datokjøring?

Svaret på det er nei. Rådmannen i Stavanger er også tydelig på dette. I saksdokumentene til kommunalstyret for miljø og utbygging vises det krystallklart hvorfor datokjøring ikke vil ha noen innvirkning på luftkvalitetsutfordringen. «Tiltaks-utredningen med handlingsplan for bedre luftkvalitet viser at utfordringene med luftkvalitet i Stavanger først og fremst er knyttet til svevestøv. Datokjøring som akuttiltak på dager med dårlig luftkvalitet er først og fremst rettet mot forurensning med nitrøse gasser og vil derfor ha mindre betydning for luftkvaliteten i Stavanger.»

Det er også påfallende at det ikke «foreligge[r] modellberegninger eller annen dokumentasjon på at dette kan være et effektivt tiltak for å bedre luftkvaliteten i Stavanger».

Faktafamlingen til tilhengerne av datokjøring bekreftes ytterligere av at Stavanger siden 2014 har vært langt under grenseverdiene, samt under de nasjonale målingene. Utviklingen av NO2 er beregnet til å være så positiv at Norsk institutt for luftforskning ikke beskriver ytterligere tiltak for å redusere NO2.

Datokjøring er likevel det heteste ordet på leppene til Venstre. Med god grunn, men ikke basert på fakta. Det representerer en symbolsk seier om enkeltmenneskets frihet blir begrenset i Stavanger.

Frp vil foreslå en rekke miljøtiltak med virkning i KMU. Utplassering av riktig måleinstrument for luftkvalitet gjennomført i henhold til EUs direktiv for luftkvalitet er en begynnelse. Uten det famler vi i blinde. Vi må til bunns i om luftkvaliteten generelt er dårlig i Kannik eller om dette kun representerer et midlertidig problem pga. dårlig vedlikehold av vei og som følge av Ryfast-arbeidet.

Utslipp fra cruisebåttrafikken må også måles. Det er uaktuelt for Frp å straffe byens innbyggere kollektivt dersom det viser seg at forurensningen fra skipene påvirker luftkvaliteten negativt nok. Frp vil sette innbyggerne først. Derfor må vi måle luftkvaliteten fra Straen-siden. Frp vil videre foreslå tilstrekkelig vasking og soping av gater blant annet med høytrykksspyling for å fjerne grunnlaget for svevestøvet.

Hvor går grensen for hvor langt politikere skal blande seg inn i Stavangers innbyggeres privatliv? Er det akseptabelt at politikere skal diktere at du må bruke mye lengre tid fra og til jobb, fra og til barnehage, i Stavangers regnfylte by?

Vi må kalle en spade for en spade. Datokjøring handler ikke om miljøet. Når datokjøring har virkning mot nitrøse gasser og Stavangers utfordring er svevestøv, blir spørsmålet: Tjener innbyggerne på datokjøring eller får vi nok et sett med meningsløse regler?

Faktabaserte partier som er opptatt av god miljøpolitikk bør droppe forslag om datokjøring.